Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Måndag: Stängt

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Måndag: Stängt

Fri entré

HOME

Bild föreställer två barn i en båt, konstnär Sara Khayat till utställningen Home
Utställning av Sara Khayat

Vad är egentligen ett hem?
Den till synes enkla frågan som en vän ställde mig kom att drabba mig hårt. Vad gör en plats till ett hem? Och hur kan vi hantera förlusten av ett hem på grund av något hemskt som till exempel ett krig? För somliga är hemmet synonymt med trygghet, det är fyllt med varma kramar och fina barndomsminnen. Men för mig var det mycket svårt att besvara frågan; den gjorde mig orolig och ångestfylld. Till en början försökte jag bemöta den genom att hitta på saker som lät bra, jag sökte efter små detaljer i ett försök att framkalla den där platsen. Till slut valde jag att vara ärlig i stället. Det fanns nämligen en stor problematik i min relation till konceptet hem, något som sedan länge varit undertryckt men ändå fanns kvar som en obehaglig elefant i rummet. Det fanns och hade funnits en smärta som hade grott under en längre tid och vuxit starkare.

 

Jag valde att bemöta frågan ärligt, och smärtan som kom från det är synlig i min konst. Bilderna som finns framför er kan tyckas främmande för den som haft eller har ett eget rofyllt hem. De här målningarna synliggör i stället dem som aldrig haft ett riktigt hem och fortfarande söker efter ett. De riktar sig till dem som kämpat hårt för att behålla sina hem, men som sedan förlorat dem på grund av samhälleliga problem, katastrofer eller politik. Det här projektet är också en form av dialog med mitt eget inre barn- ett barn som var fyllt med smärta och som kände sig förbisedd. Det här är för dem som inte upptäckt eller vill kännas vid sin smärta ännu. Det här är för dem som vi alla har glömt bort men som en gång fanns. Jag vill så gärna visa dem att vi alla är förbundna med varandra, som queerpoeten Andrea Gibson skrev:

 

”What I know about living is that the pain is never just ours. Every time I hurt I know the wound is an echo, so I keep listening for the moment the grief becomes a window (…)”

 

Jag hoppas att bilderna kan fungera som små fönster för er. Att de kan hjälpa er att blicka inåt inom er själva och att ni då upptäcker att det finns andra som känner likadant som ni gör. Kanske kan den insikten en dag hjälpa oss alla att läka.

 

Ett stort tack till Dr. Suk-Jun Kim, som är en koreansk ljudkonstnär och elektroakustisk kompositör vid University of Aberdeen som är den som komponerat ljudet till det här projektet. Även ett varmt tack till Aya Khrbotile som har hjälpt mig med animationerna.

 

Sara Khayat är en feministisk grafisk designer, illustratör och konstnär från Syrien. Hon föddes i Damaskus och studerade där vid International University for Science and Technology (IUST Syria), i staden Ghabagheb. Khayats konst kretsar till stor del kring frågor om rättigheter för kvinnor, HBTQI+ och flyktingar. Med sin konst belyser och ifrågasätter Khayat normer kring genus, våld mot kvinnor och statens oegentliga hantering av olika rättsfall. Hon har arbetat med ett flertal organisationer i Turkiet, Libanon och Europa för att lyfta dessa frågor. Sedan starten av det syriska inbördeskriget år 2011 har Khayat dokumenterat och lyft de brott som sker mot mänskliga rättigheter och hon belyst situationen för de syriska kvinnorna som fängslats av regimen. På grund av sitt konstutövande och sitt samhälleliga engagemang var Sara Khayat tvungen att fly från Syrien till Turkiet år 2015. I början av år 2023 anlände hon till Sverige och blev då Gävle kommuns tredje fristadskonstnär. (ICORN guest artitst)

 

ICORN, International Cities of Refuge Network, är en medlemsorganisation för städer, kommuner, landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Varje medlem i ICORN är en fristad som ger temporärt skydd genom residens för förföljda författare, journalister, bloggare, fotografer, curatorer, konstnärer, skådespelare. Residenset i Sverige är vanligtvis två år. Fristadsprogrammet skiljer sig från andra konstnärliga residensprogram på det vis att det viktigaste kriteriet vid urval inte är konstnärliga meriter utan just behovet av skydd. Det handlar om att flytta en person från en hotfull situation på en plats till en annan mer trygg plats och miljö, i vilken konstnären kan utöva sitt konstnärliga yrke bortom hot om våld och censur.

 

År 2015 blev Gävle kommun världens första fristad för en förföljd bildkonstnär. På så vis expanderades fristadskonceptet, som dessförinnan vanligtvis omfattat författare och journalister, till att nu även innefatta bildkonstnärer.

Varje medlem i ICORN är en fristad som ger ett temporärt skydd under en period på (vanligtvis) två år åt en hotad författare, journalist, bloggare, skådespelare eller konstnär.

What does home really mean?
A friend’s simple question hit me hard. What makes a place a home? How do we handle losing it, especially because of things like war? For some, home is like a cozy hug, filled with good memories from when they were young. But for me, answering this question was tough and made me anxious. At first, I tried to make up stuff, looking for tiny things to connect with the place. But in the end, I chose to be honest. I admitted that there was a big problem that everyone was ignoring, like an elephant bleeding in the room. This pain had been there for a long time, just getting worse instead of getting better.

 

So, I decided to give an honest answer, showing the pain in my art. These paintings might not make sense to those who had a happy time at home. They’re for people who never really had a true home and are still looking for it. They’re for those who fought hard to keep their home safe, even before external problems forced everyone to leave their homes. My work is like a message to myself, to the kid whose family and others didn’t see their pain. It’s for people who can’t talk about their hurt yet. It’s for those who were forgotten. I want to tell them that we’re all connected, as the queer poet Andrea Gibson said:

 

”What I know about living is that the pain is never just ours. Every time I hurt I know the wound is an echo, so I keep listening for the moment the grief becomes a window (…)”

 

I hope these paintings can be a small window for you. They can help you look inside yourself and remember that others feel the same way. Maybe one day, this realization can help us all heal.

 

A special thanks to Dr. Suk-Jun Kim, a Korean sound artist and electroacoustic composer at the University of Aberdeen that has composed the sound for this project. All my gratitude to Aya Khrbotile that helped me with the animations.

 

Sara Khayat is a feminist graphic designer, illustrator, and visual artist from Syria. She was born in Damascus and studied graphic design at the International University for Science and Technology (IUST Syria), located in the city of Ghabagheb. Khayat’s work is focused on women’s, LGBTQI+, and refugee rights, using illustration and graphic design to support a wide range of social justice causes, including challenging gender stereotypes and gender-based violence. Sara has worked for and with a variety of organisations across Turkey, Lebanon, and Europe. Since the beginning of the Syrian Civil War in 2011, Khayat has worked on documenting human rights violations by all parties involved in the conflict and the oral histories of women detained by the Syrian regime. 

 

Due to the focus and the nature of her work, Sara Khayat was forced to flee Syria for Turkey in 2015. At the beginning of 2023, Sara arrived in Sweden and became the ICORN resident in Gävle City of Refuge. She is the third ICORN resident Gävle has hosted.

 

The International Cities of Refuge Network (ICORN) is an independent organisation of cities and regions offering shelter to writers and artists at risk, advocating freedom of expression, defending democratic values and promoting international solidarity. Every member of ICORN makes a city of refuge which will provide a temporarily protection for a period (in Sweden 2 years) to a threatened author/journalist/blogger/actor/artist and so on.

 

The ICORN guest artist program is not an ordinary art/culture residency, the focus is on the need of protection and the risk for harm more than on the artistic merits.

The aim is to remove a person from a dangerous situation in a specific place to a safe space where the person, if they wish, can practice their cultural work more freely without fear of being harmed. In 2015 Gävle kommun became the first City of refuge in the history of ICORN to welcome a visual artist as their ICORN guest. Since then, other cities of refuge has opened up and invited artist.

 

Read more about ICORN

Information