Jag – Du – Vi

Målning av ett djur

Jag - Du - Vi

En utställning om känslor och gemenskap, av barn och unga från Rapatac i Gävle

Evelyn Salinas och Josefin Jüttner från Rapatac  berättar om utställningen:

Aktivitetsledaren Fine, 19 år från Tyskland är en del av Rapatacs volontärsgrupp som kommer varje år under ett års tid. Hon har jobbat med barnen på temat ”känslor” i två miniprojekt.
I det ena projektet har barnen valt en känsla som spelar en viktig roll för dem, sedan  valt ett djur som representerar denna känsla och målat porträtt av sig själva baserat på djuret och dess egenskaper, i syfte att lära känna och uttrycka sina egna känslor och visa varje barn som en individ med egna känslor och egenskaper.

Det andra miniprojektet ”Action-painting” innehåller bland annat ”färgstänk på marken”. Det är ett sätt att släppa ut och uttrycka känslor men också skapa en helhetsbild tillsammans som ett team. Alla gör sin egen del och i slutändan formas en helhet. 

I utställningen ingår även verk från en graffitiworkshop som hölls i bostadsområdet Nordost i Gävle under kulturdagen ”Försommar på SNÖ”  där  flera organisationer var involverade. 
I graffitiworkshopen arbetade olika grupper tillsammans på enskilda bilder, som i slutändan blev en hel. Barnen fick diskutera begreppet Gemenskap, vad det betyder för dem och vilken roll det spelar i deras liv.  Utifrån det skapade de en bild tillsammans, som representerar gemenskap.

Utställningen pågår 20 juli – 29 augusti 2021

Logo för studion men texten Studion utställningsrum för barn och unga.

INFORMATION

STUDION