Kulturskolans Vårsalong 2021

En vattenstråle mot en blå bakgrund

Kulturskolans Vårsalong 2021

Utställning i Studion

 

Kulturskolans bild och form samt fotoelever i åldern 13–20 år visar härmed stolt upp de verk som skapats trots pandemi och distans.

Logo för studion men texten Studion utställningsrum för barn och unga.

INFORMATION