Nordisk fjällboskap igår, idag och imorgon

Snöhvit, Punakorva, Fjellblom

Välkommen till utställningen som undersöker fjällkorna och den unika kultur de är del av – igår, idag och imorgon.

Huvudkaraktärerna i utställningen är de tre nordliga fjällboskapsraserna svensk fjällras, nordfinsk boskap och norsk sidet trönderfe. 

 

Utställningen undersöker människans och boskapens långa gemensamma färd i norr genom historiska vändpunkter, nuläget och framtidsutsikter. Den belyser till exempel evakueringen av nordfinsk boskap till Sverige undan Lapplandskriget. Evakueringen utgjorde en betydande räddningsaktion för rasens överlevnad.

 

 

Traditionella djurlantraser spelar en viktig roll i de nordiska ländernas kulturhistoria. Tamdjur som hållits har med tiden anpassat sig till det nordliga klimatet och möjliggjort för människor att etablera sig och leva på avlägsna platser. Det tvärvetenskapliga projektet 3MC – Nordiska fjällboskap. Kulturarv och genetiska resurser har som mål att föra vidare de finländska, svenska och norska nordliga lantrasboskapens arv till kommande generationer.

Vita kor står under en gran. stenar i förgrunden.
Lappkor. Foto: Suvi Tiainen.

Information