Tre kvinnliga designpionjärer

Keramik på bord, fat, och vaser.

Lillemor Mannerheim, Berit Ternell och Brita Mellander-Jungermann

Under 1950- och 60-talen etablerade sig en ung generation av kvinnliga formgivare inom svensk keramisk industri. Lillemor Mannerheim, Berit Ternell och Brita Mellander-Jungermann var alla verksamma vid Upsala-Ekebykoncernens fabriker, där bland annat Gefle Porslinsfabrik ingick. Berit Ternell arbetade också vid Bo Fajans. Med sina modeller och dekorer bidrog de till att förnya det svenska folkhemmet. 

Idag finns ett återuppväckt intresse för den här tidsperioden och de som skapade dess tidstypiska former. Men i svensk designhistoria har de kvinnliga formgivarnas insats ofta förbisetts. I den här utställningen lyfter vi fram tre kvinnliga pionjärer vars arbete bidrog till den keramiska industrins glansperiod i Sverige vid 1900-talets mitt.  I utställningen visas ett rikt urval av de tre formgivarnas verk, från enkla vardagsserviser till unikt konstgods.

Utställningen är producerad av Rian designmuseum i Falkenberg samarbete med Länsmuseet Gävleborg. Till utställningen finns en bok om Lillemor Mannerheim och en katalog med intervjuer med Berit Ternell och Brita Mellander-Jungermann. 

 

INFORMATION