Kalendarium

Juli 2019

9

Richard Schill berättar om länets historia – 1800-talets handel, sjöfart och industri, kl 13.

4

Utställningen visas av Göran Vesslén från Länsstyrelsen Gävleborgs natur- och viltenhet, kl 17.

3

Stadsvandring från Steneberg till Gasklockorna.Samling vid Sockerbruksladan i Stenebergsparken kl 18.

3

Ann Nilsén berättar om länets historia – 1800-talets handel, sjöfart och industri, kl 13.

2

Konsten från 1990 till 2010. Kristina Lindkvist visar och berättar i konstsalarna kl 13.

2

Forntidspyssel på Forsa Forngård kl 10–13.
Juni 2019

26

Museet uppifrån och ned. Ingela Jönsson visar och berättar kl 13.

25

Den kvinnliga konstnären genom tiderna. Kristina Lindkvist visar och berättar i konstsalarna kl 13.

20

Aktivitetstält med hantverk och lekar på gräsmattan utanför länsmuseet kl 13–16.

19

Aktivitetstält med hantverk och lekar på gräsmattan utanför länsmuseet kl 13–16.
Se äldre aktiviteter genom att scrolla ner!