Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Gävle musei vänner

logotyp för Gävle musei vänner

Var med och påverka historien!

Medlemsbrev

Om vänföreningen

Länsmuseet Gävleborg har en av Sveriges främsta samlingar av svensk konst utanför storstäderna. Konstsamlingen utvecklas kontinuerligt med både inköp och gåvor. Sedan invigningen 1940 har museet vid inköp prioriterat svensk samtidskonst både nationell och regional. I tider med magra anslag är alla vänners stöd en förutsättning för samlingarnas tillväxt.

Två personer lyfter stor tavla med förgylld ram
Museets tekniker hanterar målningen "Fru Dora Lamm och hennes två äldsta söner (Carl Larsson, 1903), som skänktes till museet i samband med att vänföreningen bildades 1943.

Gävle musei vänner bildades 1943 som en stödorganisation till den museiverksamhet, som uppstod efter en donation av familjen Rettig. Denna verksamhet har genom tiden utvidgats och vänföreningen har nu som sin uppgift att främja Länsmuseet Gävleborg. Detta görs bl.a. genom att ställa medel till förfogande för särskilt önskvärda ändamål. Sådana kan vara såväl inköp av konstföremål som finansiering av föreläsningar och stipendier. 

Vänföreningens vision är ett museum som värnar historien men verkar i nuet och därigenom är en progressiv aktör inom konst och kultur. ”Vårt museum” lockar till att minnas, lära nytt och inspireras.

Under åren har gåvorna från Gävle musei vänner till museet blivit många. På DigitaltMuseum kan du se över 100 gåvor.

En målad tavla föreställandes en kvinna i rosa byxor som står på knä
Sara-Vide Ericson, Satan`s Feet (While Unconscious) 2012. Gåva av Gävle musei vänner 2013. © BUS/Sara-Vide Ericson 2015

Stipendium till Lars Mattons minne

2022 års stipendium till Lars Matton minne har tilldelats Hedvig Rasmus Sjöström med motiveringen: 

”För att utveckla projektet Rotlös; med inspiration i historiska kläder söker hen utforska hur maskulina, feminina eller androgyna kläder och attribut gör oss mänskliga, och hur de påverkar vår interaktion med varandra.”

Stipendiet delas ut vartannat år. Nästa gång blir 2024. Stipendiet delas ut till unga personer med koppling till länet som är verksamma inom museets ämnesområden.

Bli medlem

Ditt medlemskap bidrar till en bestående insats för kulturlivet i Gävleborg.

Som medlem i vänföreningen:

 • stöder du, via Gävle musei vänners stipendium till Lars Mattons minne, ungdomar som utbildar sig och forskar inom museets ämnesområden.
 • har du möjlighet att delta i olika projekt med volontärinsatser.
 • inbjuds du till våra återkommande vår- och höstträffar.
 • inbjuds du till exklusiva special- och förhandsvisningar av utställningar, magasin och arkiv.
 • deltar du i utlottning av konstverk vid årligt medlemsmöte via ditt medlemskap.
 • inbjuds du till utflykter till andra museer, privatsamlingar etc.
 • får du information om utställningar och aktiviteter via medlemsbrev.
 • får du ta del av särskilda erbjudanden i museets butik.
 • får du 20 % rabatt i museets kafé.

Anmälan och årsavgift

Ange namn, adress, e-postadress och vilken typ av medlemskap du önskar (se nedan).
Skicka din anmälan via e-post till:
[email protected]

Eller via post till:
Länsmuseet Gävleborg
Södra Strandgatan 20
802 50 Gävle

Medlemsavgift per år:

 • Enskild person, vuxen 250 kr
 • Företag/juridisk person 950 kr

Avgiften betalar du in på Postgironummer: 567579-8

 

Efter inbetalning finns ditt namn registrerat i länsmuseets reception.

Styrelse

Stefan Thoresson
Ordförande
[email protected] Tfn 070 590 56 12

Muriel Bjureberg
Ledamot
[email protected]
Tfn 070 253 69 98

Elisabeth Mårsell
Kassör
[email protected]
Tfn 070 554 38 28

Rikard Eriksson
Vice ordförande
[email protected]

Per Mårsell
Sammankallande valberedningen
[email protected]
Tfn 070 554 59 23

Micael Dahlberg
Ledamot
[email protected]
Tfn 070 877 88 26

Fredrika Nordahl Westin
Ledamot
[email protected]
Tfn 070 679 49 94

Mats Kolarby
Ledamot
[email protected] 
Tfn 070 258 51 31

Leif Grundberg

Adjungerad länsmuseets representant

[email protected] 

Tfn 073 920 13 01

Lisa Holst
Administrativt stöd
[email protected]
Tfn 073 920 13 08 

Kontakta Gävle musei vänner

Stefan Thoresson
Ordförande
[email protected]
Tfn 070 590 56 12

Muriel Bjureberg
Ledamot
[email protected]
Tfn 070 253 69 98