Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Måndag: Stängt

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Måndag: Stängt

Fri entré

Uppdrag och organisation

medarbetare håller upp dörren i entré till museum

Länsmuseet Gävleborgs vision:

Kulturarven i Gävleborgs län ska betyda mer för fler

Länsmuseet Gävleborg är en fristående stiftelse med Region Gävleborg som huvudman och ingår i kultursamverkansmodellen. 

 

Så här styrs Länsmuseet Gävleborg

Museichefen har uppdraget att leda verksamheten.

Länsmuseet Gävleborg är en stiftelse och har en styrelse. Fem styrelseledamöter utses av Regionfullmäktige, en av Gävle kommun och en av Hembygdsförbundet. Stiftelsens (det vill säga Länsmuseets) uppdrag är att arbeta med samlingar, från arkeologiska fynd till samtidskonst, arkeologi, byggnadsvård och pedagogik.

Stiftelsen (Länsmuseet) ska följa regionens kulturpolitiska mål. Dessa är Kulturplanen som är ett övergripande dokument om regionens kulturpolitik och beslutas i Regionfullmäktige och Uppdragsöverenskommelsen, UÖK, som är en verksamhetsplanering som beslutas i Kultur och kompetensnämnden.

Stiftelsens styreledamöter ska enligt stadgarna ”leda stiftelsens verksamhet och särskilt /—/ inom ramen för av huvudmännen anvisade medel sörja för tillfredsställande organisation av stiftelsens verksamhet”

Det lagrum som reglerar en stiftelse är stiftelselagen och Länsstyrelsen Dalarna är länsmuseets så kallade tillsynsmyndighet. Den ska ingripa om stiftelsens förvaltning eller revision inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet.

 

Regional Kulturplan för Gävleborg 2023-2026

Länsmuseets uppdragsöverenskommelse (UÖK) 2023-2024 

Stadgar för stiftelsen länsmuseet i Gävleborgs län: 

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta stiftelsens samlingar, arkiv, byggnader och depositioner m m och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom  Gävleborgs län bedriva och främja kulturminnesvård på det kulturhistoriska området, utställnings-, konstbildnings- och pedagogisk verksamhet samt utveckla och förnya metoder härför.

Stadgar för stiftelsen länsmuseet i Gävleborgs län

Logotyp_Region_Gävleborg_Svart_och_Vitt

Länsmuseets styrelse


Owe Norberg, ordförande.
Utsedd av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
[email protected]

 

Mats Kolarby (S), vice ordf.
Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]


Irene Bogren (S)
Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]


Roger Hedlund (SD),
Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]


Stefan Embretsen (SD) Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]


Maria Molin (M) Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]


Carmen Lundkvist (L)
Utsedd av Gävle kommun
[email protected]