Uppdrag och organisation

medarbetare håller upp dörren i entré till museum

Länsmuseet Gävleborgs vision:

Kulturarven i Gävleborgs län ska betyda mer för fler

Länsmuseet Gävleborg är en fristående stiftelse med Region Gävleborg som huvudman och ingår i kultursamverkansmodellen. 


Ladda ner Regional Kulturplan för Gävleborg 2019–2021 

Ladda ner Länsmuseets uppdragsöverenskommelse (UÖK) 2020 

Bröstbild av museichefen
Hans Lindholm Öjmyr, museichef

Stadgar för stiftelsen länsmuseet i Gävleborgs län:

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta stiftelsens samlingar, arkiv, byggnader och depositioner med mera och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom Gävleborgs län bedriva och främja kulturminnesvård, såväl på det naturhistoriska området som det kulturhistoriska området, utställnings-, konstbildnings- och pedagogisk verksamhet samt utveckla och förnya metoder härför.

Ladda ner Stadgarna för stiftelsen länsmuseet i Gävleborgs län 

logotyp för Region Gävleborg

Länsmuseets styrelse


Mats Kolarby, ordförande (S)
Utsedd av Region Gävleborg
mats.kolarby@regiongavleborg.se

Ylva Bandmann, vice ordförande (MP)
​Utsedd av Region Gävleborg
ylva.bandmann@gavlegardarna.se

Inger Elisson-Wigö ​(S)
Utsedd av Region Gävleborg
inger.elisson.wigo@gmail.com

Lena Åberg ​(FP)
Utsedd av Region Gävleborg
lena.aberg@regiongavleborg.se

Pia Jansson ​(M)
Utsedd av Region Gävleborg
pia.jansson@regiongavleborg.se

Norea Persson ​(MP)
Utsedd av Gävle kommun
noreaan@gmail.com

Owe Norberg
​Utsedd av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
owe.norberg@gmail.com

Årsredovisning