Uppdrag och organisation

medarbetare håller upp dörren i entré till museum

Länsmuseet Gävleborgs vision:

Kulturarven i Gävleborgs län ska betyda mer för fler

Länsmuseet Gävleborg är en fristående stiftelse med Region Gävleborg som huvudman och ingår i kultursamverkansmodellen. 

 

Regional Kulturplan för Gävleborg 2019–2022

Länsmuseets uppdragsöverenskommelse (UÖK) 2022 

Bröstbild av museichefen
Hans Lindholm Öjmyr, museichef

Stadgar för stiftelsen länsmuseet i Gävleborgs län:

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta stiftelsens samlingar, arkiv, byggnader och depositioner med mera och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom Gävleborgs län bedriva och främja kulturminnesvård, såväl på det naturhistoriska området som det kulturhistoriska området, utställnings-, konstbildnings- och pedagogisk verksamhet samt utveckla och förnya metoder härför.

Stadgarna för stiftelsen länsmuseet i Gävleborgs län 

Logotyp_Region_Gävleborg_Svart_och_Vitt

Länsmuseets styrelse


Mats Kolarby, ordförande (S)
Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]org.se

Ylva Bandmann, vice ordförande (MP)
Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]

Inger Elisson-Wigö (S)
Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]

Lena Åberg (FP)
Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]

Pia Jansson (M)
Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]

Emmely Hornborg (MP)
Utsedd av Gävle kommun
[email protected]

Owe Norberg
Utsedd av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
[email protected]