Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Lördag: kl. 12:00 - 16:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Lördag: kl. 12:00 - 16:00

Fri entré

Uppdrag och organisation

medarbetare håller upp dörren i entré till museum

Pressmeddelande 2023-12-19

 

Leif Grundberg ny chef för Länsmuseet Gävleborg

Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg har i dag utsett Leif Grundberg till landsantikvarie och chef för Länsmuseet Gävleborg.

 

– Det är roligt att vi har kunnat rekrytera en så erfaren chef till Länsmuseet Gävleborg, säger Owe Norberg som är ordförande i länsmuseets styrelse. Det har gått som på räls och museets fackliga företrädare har också förordat Leif Grundberg. Det fanns flera kompetenta sökande till tjänsten, men Leifs meritlista och vitsord från tidigare arbetsgivare och kolleger var i en klass för sig.


– Det här är ett fantastiskt län vars spännande historia och kulturarv behöver uppmärksammas mycket mer! Vårt kulturarv och länsmuseet är en stor tillgång för länet som alla borde få upptäcka, uppleva och vara stolta över, säger Leif Grundberg.

– Kulturarvet finns ju runt omkring oss och tänk vilken rik källa vår historia är till kunskap och upplevelser. Det kan leda till många spännande och kanske lite oväntade samarbeten i framtiden! Jag ser verkligen fram emot att få jobba tillsammans med museets professionella och engagerade medarbetare, säger Leif.


*                          *                          *

 

Leif Grundberg har varit chef för Statens maritima och transporthistoriska museer, där bland andra Vasamuseet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona och Järnvägsmuseet i Gävle ingår. Han har tidigare varit departementsråd på Kulturdepartementet med ansvar för kulturarvsfrågorna. Han är doktor i arkeologi och skrev sin avhandling om Norrlandskustens medeltid.

Leif Grundberg tillträder tjänsten som landsantikvarie och chef för Länsmuseet Gävleborg den 1 februari 2024.

Länsmuseet Gävleborg är en stiftelse som leds av en styrelse med ledamöter utsedda av Region Gävleborg, Gävle kommun och Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund.

Länsmuseet Gävleborgs vision:

Kulturarven i Gävleborgs län ska betyda mer för fler

Länsmuseet Gävleborg är en fristående stiftelse med Region Gävleborg som huvudman och ingår i kultursamverkansmodellen. 

 

Så här styrs Länsmuseet Gävleborg

Museichefen har uppdraget att leda verksamheten.

Länsmuseet Gävleborg är en stiftelse och har en styrelse. Fem styrelseledamöter utses av Regionfullmäktige, en av Gävle kommun och en av Hembygdsförbundet. Stiftelsens (det vill säga Länsmuseets) uppdrag är att arbeta med samlingar, från arkeologiska fynd till samtidskonst, arkeologi, byggnadsvård och pedagogik.

Stiftelsen (Länsmuseet) ska följa regionens kulturpolitiska mål. Dessa är Kulturplanen som är ett övergripande dokument om regionens kulturpolitik och beslutas i Regionfullmäktige och Uppdragsöverenskommelsen, UÖK, som är en verksamhetsplanering som beslutas i Kultur och kompetensnämnden.

Stiftelsens styreledamöter ska enligt stadgarna ”leda stiftelsens verksamhet och särskilt /—/ inom ramen för av huvudmännen anvisade medel sörja för tillfredsställande organisation av stiftelsens verksamhet”

Det lagrum som reglerar en stiftelse är stiftelselagen och Länsstyrelsen Dalarna är länsmuseets så kallade tillsynsmyndighet. Den ska ingripa om stiftelsens förvaltning eller revision inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet.

 

Regional Kulturplan för Gävleborg 2023-2026

Länsmuseets uppdragsöverenskommelse (UÖK) 2023-2024 

Stadgar för stiftelsen länsmuseet i Gävleborgs län: 

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta stiftelsens samlingar, arkiv, byggnader och depositioner m m och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom  Gävleborgs län bedriva och främja kulturminnesvård på det kulturhistoriska området, utställnings-, konstbildnings- och pedagogisk verksamhet samt utveckla och förnya metoder härför.

Stadgar för stiftelsen länsmuseet i Gävleborgs län

Logotyp_Region_Gävleborg_Svart_och_Vitt

Länsmuseets styrelse


Owe Norberg, ordförande.
Utsedd av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
[email protected]

 

Mats Kolarby (S), vice ordf.
Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]


Irene Bogren (S)
Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]


Roger Hedlund (SD),
Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]


Stefan Embretsen (SD) Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]


Maria Molin (M) Utsedd av Region Gävleborg
[email protected]


Carmen Lundkvist (L)
Utsedd av Gävle kommun
[email protected]