Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Medarbetare

Vi som arbetar på Länsmuseet Gävleborg

Museichef

Hans Lindholm Öjmyr
Museichef
073-920 13 01
[email protected]

Stab

Victoria Svensson
Ekonom
073-920 13 79
[email protected]

Christina Bergman
Ekonomihandläggare
073-920 13 14
[email protected]

Lisa Holst
Chefssekreterare/IT/säkerhet
073-920 13 08
[email protected]

Kulturmiljö

Maria Björck
Avdelningschef/arkeolog
073-920 13 45
[email protected]

Andreas Widerberg
Arkeolog
073-920 13 73
[email protected]

Anna Hellgren
Arkeolog
073-920 13 20
[email protected]

Kerstin Westrin
Arkeolog
073-593 71 52
[email protected]

Daniel Olsson
Byggnadsantikvarie
073-920 13 72
[email protected]

Ulrika Olsson
Byggnadsantikvarie/programansvarig
073-920 13 34
[email protected]

Frida Löjdström

Arkeolog

Föräldraledig

Lärande och samlingar

Avdelningschef

Vakant

Anki Börjeson
Antikvarie
073-920 13 75
[email protected]

Ann-Christin Påhlman
Museiassistent
073-920 13 25
[email protected]

Ingela Jönsson Linke
Antikvarie samlingar
073-920 13 67
[email protected]

Ingela Broström
Pedagog/intendent
073-920 13 66
[email protected]

Anna Larsdotter
Arkivarie
073-920 13 27
[email protected]

Åsa Weston-Wärn
Museiassistent
073-920 13 31
[email protected]

Kristina Lindkvist 
Intendent konst och formgivning
073-920 13 03
[email protected]

Richard Schill
Pedagog/intendent
(kulturmiljöpedagog)
073-920 13 76
[email protected]

Beatrice Jeppesen
Arkivassistent
073-920 13 15
[email protected]

Bengt Grundvig
Museiassistent/fotograf
073-920 13 85
[email protected]

Elisabet Olinder
Pedagog/intendent
(världsarvspedagog)
073-920 13 71
[email protected]

Tomas Jakobsson 
Museiassistent
Tjänstledig

Kommunikation och publika möten

Jonas Westlund
Avdelningschef
073-920 13 70
[email protected]

Lars Brink
Medieproducent
073-920 13 88
[email protected]

Lina Nilsson 
Utställningssamordnare
Studion
072-076 34 55
[email protected]

Lovisa Espegren
Entré/publikvärd
073-920 13 35 
[email protected]

Eva Österberg
Entré/publikvärd/samordnare
073-920 13 33
[email protected]

Cassandra Bergman

Mediautvecklare/digital kommunikatör

073-920 13 39
[email protected]

Emelie Sandström
Entré/publikvärd
073-920 13 35
[email protected]

Hans Söderström
Museitekniker/fastighet
073-920 13 80
[email protected]

David Zackrisson
Museitekniker
073-920 13 74
[email protected]

Hedvig Rasmus Sjöström
Entré/publikvärd
073-920 13 35 
[email protected]

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund

Elisabeth Eriksson
Hembygdskonsulent
073-920 13 26
[email protected]