Medarbetare

Vi som arbetar på Länsmuseet Gävleborg

Museichef

Hans Lindholm Öjmyr
Museichef
073-920 13 01
[email protected]

Stab

Victoria Svensson
Ekonom
073-920 13 79
[email protected]

Christina Bergman
Ekonomihandläggare
073-920 13 14
[email protected]

Sofia Hedén
Arkivarie/innehållsproducent
073-920 13 27
[email protected]

Jonas Westlund
Medieproducent/kommunikatör
073-920 13 70
[email protected] 

Lisa Holst
Chefssekreterare/IT/säkerhet
073-920 13 08
[email protected]

Lars Brink
Medieproducent/kommunikatör
073-920 13 88
[email protected]

Kulturmiljö

Maria Björck
Avdelningschef/arkeolog
073-920 13 45
[email protected]

Frida Löjdström
Antikvarie/arkeolog
073-920 13 11
[email protected]

Ulrika Olsson
Byggnadsantikvarie/ programansvarig
073-920 13 34
[email protected]

Kerstin Westrin
Antikvarie/arkeolog
073-593 71 52
[email protected]

Daniel Olsson
Byggnadsantikvarie
073-920 13 72
[email protected]

Maria Zetterström
Museiassistent/grafisk form
073-920 13 20
[email protected]

Samlingar

Anki Börjeson
Avdelningschef
073-920 13 75
[email protected]

Ann-Christin Påhlman
Museiassistent
073-920 13 25
[email protected]

Tomas Jakobsson
Museiassistent
073-920 13 41
[email protected]

Anna Larsdotter
Antikvarie
073-920 13 36
[email protected]

Åsa Weston-Wärn
Museiassistent
073-920 13 31
[email protected]

Kristina Lindkvist 
Intendent konst och formgivning
073-920 13 03
[email protected]

Beatrice Jeppesen
Museiassistent
073-920 13 15
[email protected]

Bengt Grundvig
Museiassistent/fotograf
073-920 13 85
[email protected]

Publik verksamhet

Ingela Broström
Pedagog / intendent
073-920 13 66
[email protected]

Ingela Jönsson Linke
Pedagog / intendent
(konstpedagog)
073-920 13 67
[email protected]

Lina Nilsson 
Kaféansvarig / kundservice
073-920 13 35
[email protected]

Eva Österberg
Samordnare Kundservice
073-920 13 33
[email protected]

Elisabet Olinder
Pedagog / intendent
(världsarvspedagog)
073-920 13 71
[email protected]

Richard Schill
Pedagog / intendent
(kulturmiljöpedagog)
073-920 13 76
[email protected]

Hans Söderström
Museitekniker/fastighet
073-920 13 80
[email protected]

David Zackrisson
Museitekniker
073-920 13 74
[email protected]

Emelie Sandström
Museivärd/museiassistent
073-920 13 35
[email protected]

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund

Elisabeth Eriksson
Hembygdskonsulent
073-920 13 26
[email protected]