Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Medarbetare

Vi som arbetar på Länsmuseet Gävleborg

Museichef

Leif Grundberg 

Museichef 

073-920 13 01

leif.grundberg[at]xlm.se

Stab

Victoria Svensson
Ekonom
073-920 13 79
victoria.svensson[at]xlm.se

Nathalie.lundqvist

Ekonomihandläggare
073-920 13 14
nathalie.lundqvist[at]xlm.se

Lisa Holst
Chefssekreterare/IT/säkerhet/
073-920 13 08
lisa.holst[at]xlm.se

Kulturmiljö

Maria Björck
Avdelningschef/arkeolog
073-920 13 45
maria.bjorck[at]xlm.se

Andreas Widerberg
Arkeolog
073-920 13 73
andreas.widerberg[at]xlm.se

Kerstin Westrin
Arkeolog
073-593 71 52
kerstin.westrin[at]xlm.se

Frida Löjdström

Arkeolog

Tjänstledig

Daniel Olsson
Byggnadsantikvarie
073-920 13 72
daniel.olsson[at]xlm.se

Ulrika Olsson
Byggnadsantikvarie/programansvarig
073-920 13 34
ulrika.olsson[at]xlm.se

Samlingar och lärande

Annika Williams 

Avdelningschef  

072-076 34 55

annika.williams[at]xlm.se 

Anki Börjeson
Antikvarie fotosamlingen,

handledare Kulturarvs-IT

073-920 13 75
anki.borjeson[at]xlm.se

Ann-Christin Påhlman
Tjänstledigt

Ingela Broström
Museipedagog/intendent tapetsamlingen
073-920 13 66
ingela.brostrom[at]xlm.se

Ingela Jönsson Linke
Antikvarie kulturhistoriska samlingar
073-920 13 67
ingela.j.linke[at]xlm.se

Åsa Weston-Wärn
Museiassistent
073-920 13 31
asa.weston.warn[at]xlm.se

Elisabet Olinder
Museipedagog/intendent med inriktning på världsarvspedagogik
073-920 13 71
elisabet.olinder[at]xlm.se

Natanya Berggren Newton

Vikarierande arkivarie
073-920 13 27

natanya.berggren-newton[at]xlm.se

Beatrice Jeppesen
Arkivassistent
073-920 13 15
beatrice.jeppesen[at]xlm.se

Richard Schill
Museipedagog/intendent

med inriktning på kulturmiljöpedagogik
073-920 13 76

richard.schill[at]xlm.se

Elinor Nilsson

Museiassistent

Anna Larsdotter
Arkivarie
Tjänstledig

Kommunikation och publika möten

Jonas Westlund
Avdelningschef
073-920 13 70
jonas.westlund[at]xlm.se

Hans Söderström
Museitekniker/fastighet
073-920 13 80
hans.soderstrom[at]xlm.se

Hedvig Rasmus Sjöström
Entré/publikvärd
073-920 13 35 
hedvig.rasmus.sjostrom[at]xlm.se

Thomas Sjöström
Entré/publikvärd
073-920 13 35 

thomas.sjostrom[at]xlm.se

Lars Brink
Föräldraledig

David Zackrisson
Museitekniker
073-920 13 74
david.zackrisson[at]xlm.se

Lisa Ceder

Entré/publikvärd
073-920 13 35
lisa.ceder[at]xlm.se

Emelie Sandström
Tjänstledig 

Cassandra Sandkvist

Mediautvecklare/digital kommunikatör

073-920 13 39
cassandra.sandkvist[at]xlm.se

Catharina Wickström 
Entré/publikvärd/samordnare
073-920 13 33
catharina.wickstrom[at]xlm.se 

Samael Törnberg

Entré/publikvärd
073-920 13 35
samael.tornberg[at]xlm.se

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund

Elisabeth Eriksson
Hembygdskonsulent
073-920 13 26
elisabeth.eriksson[at]xlm.se