Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Arkiv

I arkivet förvaras dokumentation från museets olika verksamheter, exempelvis från utställningar, byggnadsvård och arkeologi. Detta kallas för ämbetsarkivet och handlingarna ger inblick i både museets och länets historia. 
Hos länsmuseet förvaras även vissa arkiv från privatpersoner, företag och föreningar. Dessa arkiv har ofta anknytning till föremålssamlingarna.  

Har du frågor om arkivhandlingar, kontakta:
Natanya Berggren Newton, vikarierande arkivarie
E-post: [email protected] 

Ämbetsarkivet

Dokument i arkivet

Utställningar

Museets utställningar från 1940-talet och framåt finns till stor del dokumenterade . Materialet omfattar vernissagekort, tidningsartiklar, skisser, programblad, fotografier mm.

Korrespondens 

Brev från och till museet. Bland annat brev från före museets tillkomst då förste museichefen Philibert Humbla också var anställd som intendent för hembygdsförbundet.
Äldre karta över Jädraås station och masugn

Kulturmiljö: arkeologi och byggnadsvård

Här finns ärenden som länsmuseets byggnadsantikvarier och arkeologer utfört sedan 1940-talet angående länets fornlämningar, byggnader och kyrkor. Nytt material produceras och arkiveras allt eftersom nya ärenden utförs.
Gul blankett från byggnadsinventering i Hassela socken

Inventeringar

Under årens lopp har museet deltagit i olika inventeringar i Gävleborg. Dessa har resulterat i både text- och fotodokumentation, och ibland även i intervjuer. Exempel på ämnesområden: kyrkor, industrier, hälsingegårdar, textilier, milstolpar, fäbodar och bostadshus.

Företagsarkiv

hand med handskar lyfter fram album ur hylla
Museets cirka 60 företagsarkiv kommer främst från Gävle men det finns också några arkiv från övriga länet. Handlingarna kan berätta om produkter som tillverkats, personer som har arbetat i företaget och även något om den ort där företaget har verkat.  Ett företagsarkiv innehåller mycket skilt material som till exempel ekonomiska handlingar, korrespondens och priskuranter. I flera fall har vi även föremål med anknytning till företaget.

Exempel på företagsarkiv

 • Anderssons accedenstryckeri i Arbrå, trycksaker och ekonomiska handlingar, 1907–1975.
 • Kratte Masugn, Torsåker, ekonomiska handlingar, 1844–1853.
 • Skoglund & Olson, Gävle, priskuranter, 1877–1970.
 • Mattons Läderfabrik, Gävle, ekonomiska handlingar och dokumentationer om företaget, 1861–1953.
 • Gefle Porslinsfabrik AB, priskuranter, skisser till föremål, fotografier av sortimentet, trycksaker och intervjuer, 1910–1986.
 • Ahlgrens Tekniska Fabrik AB och PIX AB, Gävle, korrespondens, ekonomiska handlingar, marknadsföringsmaterial, 1885–1990.
 • AB Simeååns kraftbolag, Vallsta, styrelseberättelser 1918-1966, protokoll, medlemsregister.

Personarkiv

Äldre gulnat kuvert med snirklig handstil
Museets cirka 250 person- och släktarkiv från hela länet är daterade från 1709 och framåt. Personarkiven innehåller vanligtvis brevsamlingar, personliga handlingar såsom intyg och betyg, ekonomiska handlingar och mindre samlingar av tidningsurklipp eller böcker. Personarkiven varierar i storlek från några enstaka dokument till flera volymer. I många fall har museet även föremål och fotografier som tillhört samma person.

Exempel på personarkiv

 • Hedvig Ulfsparre, Hofors och Kungsgården, korrespondens, tidningsurklipp och handlingar om hemslöjd samt personliga handlingar, 1877-1963.
 • Per Eriksson, Hofors bruk, privata brev och affärshandlingar ca 1868-1928.
 • Släkten Rettig, Gävle, personliga handlingar från familjen, 1829-1938.
 • Ida von Schulzenheim, Gävle, skissblock, fotoalbum, betyg och intyg från konstutbildningar, ca 1878-1911.
 • Gunnar Cyrén, Gävle, dagböcker från arbetet i Orrefors glashytta 1959-1993, affischer, skisser, ritningar, pressklipp, brev.
 • Släkten Sehlberg, Gävle, brev och andra personliga handlingar samt affärshandlingar, 1751-1871.
 • Bo Engströms forskningsmaterial om Torsåkers och Gästrike bergslags historia.

Föreningsarkiv

Museet förvarar en liten mängd föreningsarkiv, de flesta med nära koppling till museets verksamhet, exempelvis hembygds- och hemslöjdsfrågor.

I samband med donationen av Hedvig Ulfsparres textilsamling från Nordiska museet 2004 medföljde  ett flertal föreningsarkiv med hemslöjdsanknytning, till exempel Gästriklands Hemslöjdsförening och Gävleborgs läns hemslöjdsförening.

Exempel på föreningsarkiv

 • Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund, protokoll, korrespondens, inventeringar i länet, 1926-nutid.
 • Gävle musei vänner, protokoll, räkenskaper, programaktiviteter, 1943-nutid.
 • Gästriklands hemslöjdsförening (GHA), protokoll, verksamhetsberättelser, korrespondens samt fotografier av inventerade föremål, 1912-1966.
 • Gävleborgs läns hemslöjdsförbund (GLH), verksamhetsberättelser samt en mängd skisser och prover på textilt konsthantverk, ett urval mellan 1949-2007.
 • Gävleborgs läns elektriska förening, protokoll 1918-1984, verksamhetsberättelser 1919-1983, handlingar rörande statsbidrag till elektrifiering i länet 1940-1973.

Sjöfartsarkiv

Äldre gulnat dokument med snirklig handstil
I museets sjöfarts- och fartygsarkiv finns bland annat handlingar från 37 fartyg och även material från två av Gävles varv, Bergfors & son och Brodins varv. Genom loggböcker, avmönstringsböcker, brev och betyg berättas om strapatsrika seglatser över hela världen och om fartygens besättning. 

Exempel på sjöfartsarkiv

 • Barken Daphnes loggböcker med intressanta resor över hela världen, 1877-1878.
 • Skonerten Alfhilds loggböcker, verifikationer för besättningens vardag och fraktsedlar, 1874–1884.
 • Briggen Gerda, dagböcker 1917-1930, tidningsklipp, köpehandlingar mm. Även material från ”nya” briggen Gerda.
 • Sjömannen Nils Frisks personarkiv, 1795–1850.
 • Lars Eric och Carl Axel Sandin, visbok 1844, sjömansminnen, examensbetyg, tidningsklipp.