Anlita arkeolog eller byggnadsantikvarie

På Länsmuseet Gävleborg finns 75 års erfarenhet av 10 000 års historia. I organisationen och våra nätverk finns bred kompetens som gör att vi effektivt kan utföra uppdrag med hög kvalitet. Anlitar du länsmuseet bidrar du dessutom till att kunskapen bevaras. Vi dokumenterar och arkiverar alla uppdrag och mer omfattande rådgivningar. Det betyder att kunskapen finns tillgänglig och sökbar. 

arkeologer gräver i marken under uppmonterat skyddande tak

Uppdrag inom arkeologi

 • Förstudier
 • Utredningar
 • Exkursioner
 • Inventeringar
 • Dokumentationer
 • Förundersökningar
 • Slutundersökningar
 • Schaktövervakningar
 • Informationsinsatser, bl.a. skyltar, föredrag och publikationer
 • Skogliga forn- och kulturlämningar – uppmärkning/rådgivning/kurser

Kontakt

Maria Björck
Avdelningschef Kulturmiljö / arkeolog
026-65 56 45
[email protected]

byggställningar utanför rödmålad kvarnbyggnad

Uppdrag inom byggnadsvård

 • Förstudier
 • Utredningar
 • Inventeringar
 • Dokumentationer
 • Antikvarisk medverkan
 • Förundersökningar
 • Antikvarisk sakkunnig
 • Underhålls- och åtgärdsprogram
 • Informationsinsatser, bl.a. skyltar, föredrag och publikationer

Kontakt

Ulrika Olsson

Byggnadsantikvarie / programansvarig
026-65 56 34
[email protected]