Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Måndag: Stängt

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Måndag: Stängt

Fri entré

Om webbplatsen

Cookies

Kakor (cookies) på Länsmuseets webbsida

Vår webbsida använder kakor. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man väljer bort dem.

Vi använder oss av två kakor

  • Den ena kallas för sessionskaka och sparas tillfälligt under ditt besök på webbsidan.
  • Denna kaka försvinner när du stänger din webbläsare.

Den andra sortens kaka är en ”övrig kaka”  och sparas ungefär ett år och används för att läsa av statistik på hemsidan så att vi ska kunna se vilka sidor som är populära. Vi använder oss inte av tredjeparts kakor.

Läs mer om cookies här

Digital tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse

Här följer en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen som beskriver var vi brister i tillgänglighet. Här hittar du information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister eller inte kan ta del av innehåll på vår webbplats.

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är byggd och anpassad utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Det finns brister i anpassningen som beskrivs längre ned. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och överensstämmer med nivå AA av riktlinjerna för WCAG 2.0.

Så har vi testat webbplatsen

Granskning har gjorts av utomstående expertis och vi granskar löpande tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

Verktyg som används för att granska webbplatsen:

  • Access Monitor Plus
  • Google Lighthouse Accessibility
 

Kända brister i tillgängligheten

PDF-filer
Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. 

Bilder
Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte utförligt.

Filmer
Vi har filmer som inte är textade och syntolkade. Filmerna har huvudsakligen syftet att inspirera och underhålla. All väsentlig information i filmerna är tillgänglig i text på andra delar av webbplatsen. 

Formulär
Vi använder grafisk captcha för att förhindra spam-kommentarer.

Navigering
Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation.

ARIA-attribut
Det förekommer ARIA-attribut som inte används på ett konsekvent sätt.

Redogörelsen uppdaterades den 22 januari 2024.

Kontakta oss om du:

  • inte kan ta del av innehåll från denna webbplats på grund av tillgänglihet;
  • upptäcker problem som inte är beskrivna ovan;
  • anser att vi inte uppfyller lagkravet enligt WCAG 2.0 nivå AA.

Kontaktuppgifter:

[email protected]

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakt – Myndigheten för digital förvaltning