Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

För skolor

Välkommen att använda länsmuseet som klassrum! Som lärare kan du använda länsmuseet på olika sätt i din undervisning. Våra museipedagoger har lång erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med olika grupper. Vi skräddarsyr visningar och workshops som hjälper eleverna att uppnå läroplanens målsättningar. Har dina elever särskilda behov? Vi kan ta fram ett upplägg som passar din klass precis. För förskolan finns alltid vår öppna ateljé där ni och barnen kan rita, läsa och klä ut er.

Visningar i museet

fem barn sitter på golvet. en guide visar med handen mot tavlans motiv

Visning

Kostnadsfritt för skolor, ca 45 minuter till 1 timme

Visning och workshop

650 kr (+ moms), ca 1,5 till 2 timmar. Max 15 elever/workshop

Ni kan också välja att upptäcka museet på egen hand. Då vill vi gärna att ni föranmäler er.

Äta eller fika

Har ni med er matsäck så går det bra att äta i ateljén (ca 15 platser). Är ni många så finns andra lokaler att låna. Meddela gärna detta vid bokningen så ni säkert får en plats att äta på.

Vill ni att vi kommer till er?

Länsmuseet erbjuder ett program med inriktning på forntiden som riktar sig till länets skolor. Vi besöker er och under 3-4 timmar får ni en föreläsning om forntiden med lokalt fokus, provar på ett hantverk, får känna på föremål från museets samlingar samt gör en exkursion i närområdet och letar arkeologiska spår. 

händer med tyghandskar håller i arkeologiska föremål

Halvdag med kulturmiljötema 

900 kr (+ moms)
Passar för låg-mellanstadieelever som har eller ska läsa om forntiden.

Exempel på visningar i museet

Inspirationsvisning för lärare
En introduktionsvisning av museet för lärare. Ger en överblick av vad museet har att erbjuda och hur ni kan använda oss i undervisningen.

Historiebruk och källkritik
Vad är sanning? Vad vet vi till exempel om hur det gick till på 1500-talet, när bilden i historieboken kan vara målad trehundra år senare? Om detta och mycket mer berättar museets pedagog i denna lektion.

Historien händer här
Visningen ger en introduktion till de historiska skeenden som man läser om i skolan. Berättelsen tar sin utgångspunkt i Gävleborgs län. Hur har vi påverkats av den nationella historien eller hur har den nationella historien påverkats av Gävleborg.

 

Konstens stilar

Vi ser på hur konstnärer arbetat och hur konsten utvecklats i olika tider. Från 1700-talets porträttkonst via landskapsmåleri, romantik, politisk konst och olika ismer till den samtida konsten.

 

Kropp och identitet
Passar för mellanstadiet och uppåt.
I alla tider har det funnits ideal för hur våra kroppar ”bör” se ut, hur vi ska vara osv. I visningen diskuterar vi utifrån museets konstsamling hur kroppsideal och identitet sett ut, från 1700-talet och framåt.

Forntid
Passar för låg- och mellanstadiet.
Vi erbjuder visningar om de tre tidsperioderna stenålder, bronsålder och järnålder. Var för sig eller hela forntiden i en visning. Visningarna sätter den lokala forntiden i ett större perspektiv och tar upp förutsättningar för överlevnad, utveckling och förändring av gravskick, handel och kontakter, mode och utsmyckning, religion mm.
Kan bokas med workshop, där vi bl a kan prova trådslöjd, forntida verktyg och andra gamla hantverk.


Väder och vind
Passar för låg- och mellanstadiet.
I vår konstsamling tittar vi på hur några konstnärer målat olika typer av landskap, väder och årstider. Visningen kan kombineras med workshop i ateljén, där eleverna själva får prova på att måla olika slags natur – väder och vatten. (Maxantal elever för workshop är 15 st)


Makt, kontroll och frihet
Passar för mellanstadiet och uppåt.
I länsmuseets kulturhistoriska basutställningar och konstutställningar berättar vi om hur makt och kontroll har utövats genom historien och hur fria eller ofria människor har varit i olika tider. Hur förändrades makten med en ny religion under brytningstiden och medeltiden? Hur inskränktes människors frihet under stormaktstiden på 1600-talet? Hur ökade friheten med politiskt engagemang omkring sekelskiftet 1900? Hur har konsten under 1900- och 2000-talet lyft ämnen som politik, förtryck och social kontroll?Filmade lektioner

Här hittar du länsmuseets filmade lektioner om konst och kulturhistoria!
Filmerna kan användas på lektionen eller av elever hemifrån. De kan även vara en bra förberedelse inför ett senare besök på museet med eleverna. Till varje film finns ett enkelt frågematerial.

e-lektioner

Studiematerial för skolor

Att skapa och bevara historia

Ett pedagogiskt material om historieskapande och källor

Målgrupp
Högstadiet, gymnasiet, vuxenskola, folkhögskola

Producerat av: Länsmuseet Gävleborg, 

Hur skapas historia? Och är det vi ser på museer alltid sant?
Varje föremål har en historia. Men hur får vi fram den historien? Vem berättar den? Och hur vet vi att historien vi berättar är sann? Finns det bara en sann historia?
Om det och lite till handlar det här materialet, som utgår från museets samlingar. Här får du veta mer om vad som finns i Länsmuseet Gävleborgs samlingar och magasin och hur historia skapas. I häftet finns övningar att göra i klassrummet.

Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige

Rekommenderad målgrupp: Årskurs 4-9
Producerat av: Länsmuseet Gävleborg, Dalarnas Museum, Västmanlands läns museum.

Projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige har producerat en vandringsutställning som berättar om samiska spår i regionerna Dalarna, Gävleborg och Västmanland.

Utställningen bidrar till en ökad kännedom om den äldre samiska kulturen och kompletterar den nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade, t.ex. om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen och därför lämnat få spår efter sig.

För skolor som vill arbeta med samiska spår i våra regioner finns ett arbetsmaterial kopplat till utställningen.

En by i världen – förr i tiden

Rekommenderad målgrupp: Från årskurs 3
Producerat av: Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands Museum, i samarbete med Anna-Clara Tidholm och etnolog Maria Vallström.

Anna-Clara Tidholms bok ”En by i världen – förr i tiden” vill vidga berättelserna om livet på landsbygden och dess sociala sammanhang. Hur såg livet ut för olika befolkningsgrupper på landsbygden i Sverige under andra halvan av 1800-talet? Tilltalet i boken är öppet och lämnar stort utrymme för egna reflektioner och frågeställningar. Boken vill inspirera barn till att reflektera över sin nära historia.
  • Vad har hänt på platsen där jag bor?
  • Hur levde människorna som bodde i dessa hus?
  • Med vad lekte barnen?
  • Gick de i skolan?
Till boken finns en lärarhandledning som inspirerar till samtal och fördjupning. Vad kan närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder? Hur såg förutsättningarna ut, i natur och miljö, för befolkning och bebyggelse förr i tiden?

Vandringar i Gävle – Upptäck din kulturhistoria

Rekommenderad målgrupp: Grundskolan
Producerat av: Länsmuseet Gävleborg

Det här materialet är tänkt som en inspiration för lärare som vill använda boken Vandringar i Gävle – Upptäck din kulturhistoria i sin undervisning. Lärarhandledningen utgår från fem olika temavandringar som rör sig i olika delar av staden och som speglar olika historiska skeenden i stadens historia. Förslagen på uppgifter är valda för att kunna användas i olika ämnen, som historia, samhällskunskap, bild, svenska och teknik. Varje vandring har ett tema och är uppdelad i olika uppgifter för olika årskurser. Avsikten med uppgifterna är inte att hitta ”rätt” svar på skylten som uppgiften utgår ifrån, utan att skyltens faktauppgifter tillsammans med vad som kan iakttas i området ska ge möjlighet till reflexioner inför de frågeställningar som finns. Använd materialet som en inspiration och plocka det som passar din klass och de teman som ni arbetar med.

Studiematerial att ladda ner

Tre konflikter i Gävleborg som förändrade historien

Ett pedagogiskt material om källkritik och historiebruk

Målgrupp: Årskurs 9, gymnasiet, vuxenutbildning och folkhögskola
Producerat av: Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands Museum och Arkiv Gävleborg

Tre händelser i vårt län som alla på sitt sätt bidragit till att förflytta samhällets ståndpunkter under 1900-talets första del. Ljusne 1905, Mackmyra 1906 och Sandarne 1932. De tre berättelserna utgår ifrån hur fackföreningsrörelsen gradvis stärktes och hur föreningsrätten blev en självklar del av överenskommelsen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Utifrån arkivmaterial som tidningsartiklar, fotografier, vykort, fanor och standar och affischer vill vi visa hur olika sidor skildrade händelserna. Eleverna får göra källkritiska överväganden och undersöka hur historia kan brukas i olika syften.

Knacka på i ett kulturarv

Rekommenderad målgrupp: Barn i yngre förskoleåldern
Producerat av: Litteraturhuset i Sandviken, Länsmuseet Gävleborg och Ovanåkers kommun

I förskolans läroplan ingår att föra över kunskaper om ett kulturarv från en generation till nästa. Medvetenheten om ett eget kulturarv ska bidra till att barnen utvecklar en förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.  Inspirationsmaterialet Knacka på i ett kulturarv är framtaget för förskolebarn och pedagoger som vill undersöka kulturarvens miljöer. Materialet utgår från författaren Anna-Clara Tidholms barnbok Knacka på. Materialet är utvecklat utifrån världsarvet Hälsingegårdar, men går utmärkt att använda även i arbetet med andra lokala kulturarv.

Rapport
Rapporten Små barns perspektiv på ett kulturarv har tagits fram av Litteraturhuset i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och Ovanåkers kommun. I rapporten gör pedagogen Anna Nirs Westlund reflektioner kring syfte, koppling förskolans läroplan och barns lärande.

Finns det en gräns?

Rekommenderad målgrupp: Årskurs 9, gymnasiet, vuxenutbildning och folkhögskola
Producerat av: Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands Museum och Arkiv Gävleborg.

Kortfilmen Finns det en gräns?  tar upp frågor kring engagemang, yttrandefrihet, martyrskap och historiebruk. I filmen medverkar Per Wirtén, författare och skribent, Nabila Abdul Fattah, debattör och skribent, Kristina Wicksell, debattör och skribent och Hannes Thelin, gymnasieelev. Filmare och regissör är Niklas Rydén, Scen Atalante Filmen är 25 minuter lång. Syftet med filmen och det pedagogiska materialet är att erbjuda skolor möjlighet att vidareutveckla elevernas förståelse för samtidens aktuella frågor och utveckla sin beredskap inför framtiden. Vi vill även stimulera elevernas förmåga till personliga ställningstaganden.

Länk till filmen

Finns det en gräns? from Scenarkivet on Vimeo.

Studiematerial att ladda ner

Hela fimen:

Kortversion del 1:

Kortversion del 2:

Kortversion del 3:

KEYCARDS

Vill du titta på egen hand och fundera kring olika konstverk?

Vad kan det här konstverket betyda? Hur är det gjort? Av vilket material? Varför ser det ut som det gör? Vad tänkte konstnären?

Ibland är frågorna många. Kanske vill du veta mer om både verket och konstnären som gjort det? Då kan du använda våra Key Cards! Det är blad i A4-format med en kort introduktion till ett konstverk, följd av reflektionsfrågor och övningar. De är lämpliga att skriva ut och passar även dig som vill titta på egen hand. Våra Key Cards finns att ladda ned från hemsidan eller låna i receptionen. Vi utökar samlingen kontinuerligt.