Arkeologi och byggnadsvård på uppdrag

På Länsmuseet Gävleborg finns 75 års erfarenhet av 10 000 års historia. I organisationen och våra nätverk finns bred kompetens som gör att vi effektivt kan utföra uppdrag med hög kvalitet. Anlitar du länsmuseet bidrar du dessutom till att kunskapen bevaras. Vi dokumenterar och arkiverar alla uppdrag och mer omfattande rådgivningar. Det betyder att kunskapen finns tillgänglig och sökbar. 

De mer omfattande uppdragen dokumenteras i form av en skriftlig rapport. Rapporterna kan du ladda ner i digitalt format.
Länk till länsmuseets nedladdningsbara rapporter
 

Uppdrag inom arkeologi

 • Förstudier
 • Utredningar
 • Exkursioner
 • Inventeringar
 • Dokumentationer
 • Förundersökningar
 • Slutundersökningar
 • Schaktövervakningar
 • MKB – Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Informationsinsatser, bl.a. skyltar, föredrag och publikationer
 • Skogliga forn- och kulturlämningar – uppmärkning/rådgivning/kurser


Uppdrag inom byggnadsvård

 • Förstudier
 • Utredningar
 • Inventeringar
 • Dokumentationer
 • Antikvarisk medverkan
 • Förundersökningar
 • Antikvarisk sakkunnig
 • Underhålls- och åtgärdsprogram
 • MKB – Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Informationsinsatser, bl.a. skyltar, föredrag och publikationer
 

Kontakta oss gärna

Om du har ett ärende som du tror att vi kan hjälpa dig med, kontakta oss gärna för en diskussion och kostnadsförslag.

Har du frågor kring din fastighet? Kontakta oss för rådgivning.
Länk till blanketten Rådgivningsunderlag. Fyll i blanketten och maila den till lansmuseetgavleborg@xlm.se. Därefter kontaktar vi dig för rådgivning per telefon eller mail. I vissa frågor och i mån av tid kan vi även göra platsbesök.

Maria Björck, avdelningschef kulturmiljö
026-65 56 45
maria.bjorck@xlm.se 

Inga Blennå, antikvarie/arkeolog
026-65 56 73
inga.blenna@xlm.se

Anders Altner, antikvarie/arkeolog
026-65 56 11
anders.altner@xlm.se​

Daniel Olsson, byggnadsantikvarie (stationerad i Ljusdal)
026-65 56 72
daniel.olsson@xlm.se 

Ulrika Olsson, byggnadsantikvarie
026-65 56 34
ulrika.olsson@xlm.se  

Daniel Olsson och Ulrika Olsson är medlem i BARK - en förening för organisationer som bedriver byggnadsantikvarisk verksamhet med regionalt museiuppdrag.

Följ våra bloggar

Länk till länsmuseets arkeologiblogg 
Länk till länsmuseets byggnadsvårdsblogg