Uppdragsverksamhet

På Länsmuseet Gävleborg finns 75 års erfarenhet av 10 000 års historia. I organisationen och våra nätverk finns bred kompetens som gör att vi effektivt kan utföra uppdrag med hög kvalitet. Anlitar du länsmuseet bidrar du dessutom till att kunskapen bevaras. Vi dokumenterar och arkiverar alla uppdrag och mer omfattande rådgivningar. Det betyder att kunskapen finns tillgänglig och sökbar. 
 

Uppdrag inom arkeologi

 • Förstudier
 • Utredningar
 • Exkursioner
 • Inventeringar
 • Dokumentationer
 • Förundersökningar
 • Slutundersökningar
 • Schaktövervakningar
 • Informationsinsatser, bl.a. skyltar, föredrag och publikationer
 • Skogliga forn- och kulturlämningar – uppmärkning/rådgivning/kurser


Uppdrag inom byggnadsvård

 • Förstudier
 • Utredningar
 • Inventeringar
 • Dokumentationer
 • Antikvarisk medverkan
 • Förundersökningar
 • Antikvarisk sakkunnig
 • Underhålls- och åtgärdsprogram
 • Informationsinsatser, bl.a. skyltar, föredrag och publikationer
 

Kontakta oss gärna

Om du har ett ärende som du tror att vi kan hjälpa dig med, kontakta oss gärna för en diskussion och kostnadsförslag.
► Kontakta oss