Axmars undervattensvärld

Under ytan i den steniga och grunda skärgården utanför Axmar Bruk i Gästrikland finns en spännande undervattensvärld. Här finns ett 20-tal skeppsvrak och en säregen natur som är okänd för de flesta.

Lämningar på havsbottnen berättar en dramatisk och annorlunda historia om järnbruket i Axmar. Den som tittar noga kan läsa en 300-årig historia om järnbruket – berättad av redare, skeppsbyggare och sjömän. Många lämningar ligger grunt och kan ses från ytan om du paddlar, snorklar eller är sportdykare. Vissa lämningar kan du se från land.

Axmar anlades 1671 som ett av många järnbruk i Gästrikland under 1600-talet. Här fanns stora skogar där man kunde framställa kol och strömmande vatten som gav kraft för att driva stångjärnshammare och masugn. Men det fanns inga lokala malmtillgångar.
Havet – dåtidens E4:an
Under alla år blev sjöfarten brukets nav. Malmen kom från Utö gruvor i Stockholms skärgård, från bergslagen via mälaren och från norduppland. Kolet fanns lokalt, men fraktades ändå mest sjövägen. Det färdiga järnet skeppades sedan ut – till Stockholm, England och till Kina.

I slutet av 1700-talet saknade Axmar bruk fortfarande vägförbindelse – havet var den tidens E4an. 

Axmar bruk lades ned 1927 och efter det har inte mycket hänt i området. Spåren finns kvar, och bruksområdet i vattnet är lika stort i vattnet som på land.
Dyk på djupet i historien
I en långsiktig satsning arbetar Länsmuseet tillsammans med Sjöhistoriska Museet, Länsstyrelsen Gävleborg och Föreningen Hyttan för att tillgängliggöra natur och kultur i Axmarområdet, där länets största naturreservat samsas med Gästriklands enda kulturreservat.

Några av de mest spännande platserna i vattnet har försetts med bojar och skyltar så att du själv kan göra upptäcktsfärder med t.ex. kanot.

Sommartid har Länsmuseet de senaste åren producerat en utställning som visas i båthuset invid hamnen i Axmar.

För mer information om Axmars undervattensvärld, besök hemsidan:
www.axmarbluepark.se 

Förtöjningsringar på klippa vid Axmar hamn. Fantasieggande spår av länets marina historia.Marinarkeologisk undersökning av skeppsvrak utanför Axmars kust. Foto  Jim Hansson/Sjöhistoriska Museet.