Boka visning, föredrag eller kulturvandring

Visningar i museet

Vi gör visningar för grupper, företag och privatpersoner på olika teman.
Några exempel finner du här nedan. Vi kan även skräddarsy visningar utifrån era önskemål. Välkomna att kontakta oss!

Boka här »

► Museet uppifrån och ned
En introduktion till museet och vad som finns att se. Med start i konstsalarna på plan 3 vandrar vi nedåt genom museet och gör nedslag i olika utställningar som bl a behandlar Gävleborgs historia från forntid till 1900-tal samt design och konsthantverk.

► Cyrénsalen
Gunnar Cyrén från Gävle var en av våra främsta silversmeder och glasformgivare genom tiderna, både i Sverige och internationellt.  Denna utställning presenterar hela bredden av Gunnar Cyréns konstnärskap, från silver- och guldarbeten till industriformgivning.

► Historien händer här
Visningen ger en introduktion till historiska skeenden i Sverige, här speglat genom länets historia. Berättelsen tar sin utgångspunkt i Gävleborgs län. Hur har vi påverkats av den nationella historien eller hur har den nationella historien påverkats av Gävleborg.

► Fråga bilden
En visning om två fotografer från länet, bygdefotografen Anna Nygren och hovfotografen Carl Larsson och ett urval av deras bilder. Bildens betydelse är inte alltid självklar. Det vi ser i bilden tolkar vi både utifrån vår tid och hur vi tror att det var när bilden togs. Utställningen är en bra utgångspunkt för att diskutera källkritik, normer och ideal.

► Konstsalarna
Länsmuseet Gävleborgs konstsamling består av svensk konst från 1600-talet till idag. Samlingen består till större delen av måleri samt en del fotokonst och skulptur. Konsten sammanhålls i olika tidsepoker och ger ingångar till olika slags teman och berättelser.

► Smaken & kapitalet
En visning av Hedvig Ulfsparres rika textilsamling och om hemslöjdsrörelsen som räddningsaktion!
Utställningen är uppbyggd i miljöer fyllda med vävnader, mattor, spetsar samt möbler som berättar om hur hemslöjdsrörelsens kvinnor samlar in och dokumenterar det som kvinnorna på landsbygden producerar för rörelsens räkning. Där fanns ännu handens kunskap levande. Precis som gamla gårdstyper ”räddas” till Skansen vill hemslöjdsrörelsen rädda ”ortstypiska” mönster och tekniker. Här visas också den unika gobelängen Enhörningen formgiven av Märta Måås Fjetterström.

► Textila mönster & tekniker
I en kombination av utställning och studierum visas större mattor, gobelänger och vävnader från såväl hemslöjdsrörelsen som unika textila konstverk av Märta Måås-Fjetterström, Lilli Zickerman och Maja Sjöström. Konstnärerna och kvinnorna bakom de textila konstverken är idag delvis bortglömda namn. Man kan fråga sig varför? De var välutbildade och hade studerat vid Konstfack i Stockholm. Men historien är på väg att hinna ifatt dem. Ny forskning pågår och böcker på gång. Maja Sjöström till exempel ritade alla textilier till Stockholms Stadshus 1923. Vem vet det?

Priser för visningar i museet:
Grupper max 45 personer (företag, instutitioner, privatpersoner)

Tisdag–fredag kl 9–16.30    1 300 kr
Lördag, söndag kl 12–16     1 800 kr

Ideella föreningar 
Tisdag–fredag  kl 9–16.30     650 kr
Helger och helgdagar         1 300 kr

Föredrag och kulturvandringar

Vi har många spännande föredrag och kulturvandringar som vi gärna kommer ut i länet och håller för er. Våra rundvandringar har lockat många och fler borde ta chansen att uppleva länets spännande kulturhistoria på plats!

Boka här »


Vi kan även skräddarsy föredrag/vandringar efter specifika önskemål – kontakta oss för offert: bokning@xlm.se

Ett urval föredrag:
► Hälsinglands bostadshus under 1600- och 1700-talen

Med utgångspunkt från hälsingeböndernas bostadshus gör vi en tidsresa tillbaka till 1600- och 1700-talet och låter dåtidens författare, präster, länsmän och resenärer ge sin bild av hur hälsingebönderna uppförde sina bostadshus. Vi gör också nedslag på några utvalda gårdar som får berätta om förändringar inom husbyggandet i Hälsingland. Föredraget ger sannolikt inga definitiva svar, men ställer desto fler frågor.
Byggnadsantikvarie Daniel Olsson

► Fiskarkapell i Hälsingland

Längs Gästriklands och Hälsinglands kust finns elva små kapell, av olika ålder och utformning, men med samma grundstruktur och ursprung. De har alla byggts i anslutning till fiskelägen som legat långt från de vanliga kyrkorna, där det funnits ett behov av en egen gudstjänstlokal. Kapellen är ofta ganska enkla utvändigt, men har påkostade interiörer, vilka i många fall förblivit orörda genom århundraden och som därigenom hör till de mest intressanta kyrkomiljöer vi har i länet.
Byggnadsantikvarie Daniel Olsson

► Här hvilar – kyrkogårdar i Gävleborgs län

I Gästrikland och Hälsingland finns många olika slag av kyrkogårdar. Från små skogskyrkogårdar till stora parkliknande stadskyrkogårdar. Trots skillnaderna berättar de alla om samhällets och människornas historia och ger därmed en bild av livet i våra landskap. Vi undersöker gemensamt vad en kyrkogård kan berätta och vad man kan hitta på länets begravningsplatsesr. För den som ger sig tid finns det mycket att upptäcka på våra kyrkogårdar… (Kan med fördel kombineras med vår framtagna skärmutställning ”Här hvilar”.)
Byggnadsantikvarie Daniel Olsson

► Neonskyltar – lysande kulturhistoria

Vid mitten av 1900-talet skulle varje företag med självaktning ha sitt namn upplyst med neonbokstäver på fasaden. Att beställa en specialtillverkad neonskylt innebar en stor investering, vilket gör att skyltarna ger en bild av den framtidsoptimism som rådde vid denna tid i Sverige. Sedan neonskyltarnas storhetstid på 1950-talet har många skyltar försvunnit, men ännu finns ett antal kvar i och utanför länet. Ta chansen att bli upplyst av och om neon!
Byggnadsantikvarie Daniel Olsson


Ett urval kulturvandringar:
► Neonskyltsvandring i Ljusdal

Följ med på en neonbelyst vandring genom Ljusdals centrum och möt lysande och släkta, välbevarade och förändrade neonskyltar samt spår efter försvunna skyltar. Kom och ta del av Ljusdals lysande kulturhistoria innan det är för sent!
Byggnadsantikvarie Daniel Olsson

► Neonskyltsvandring i Gävle

I Gävle centrum finns många neonskyltar, båda gamla och helt nya. Neonskyltsvandringen letar sig fram bland centrums lysande gula lejon, kringlor, biografentréer och alla vanliga textskyltar som lyser upp vår vardag. Efter rundvandringen kan du förhoppningsvis bättre bedöma om framtiden är mörk eller ljus.
Byggnadsantikvarie Daniel Olsson

► Ljusdals centrum 1935-1965 – människor och byggnader

En stadsvandring om hus, människor och företeelser i Ljusdals köping i mitten av 1900-talet. 
Byggnadsantikvarie Daniel Olsson


Priser för föredrag och kulturvandringar:
Resekostnad tas inte ut inom Gävleborgs län – för föredrag utanför länet, kontakta oss för offert. (Priser inklusive moms)

Tisdag–fredag kl 8.30–17
Skolor och ideella föreningar: 1 000 kr
Företag, kommuner etc.: 1 875 kr 

Föredrag kvällar och helger – tid enligt överenskommelse
Skolor och ideella föreningar: 1 250 kr
Företag, kommuner etc.: 2 500 kr


Boka här »

Fiskarkapell - Länsmuseet GävleborgNeonskylt - Länsmuseet Gävleborg