Byggnadsvård

Äldre byggnader kan berätta en hel del om hur livet sett ut hos föregående generationer. Att leva i ett gammalt hus är att förvalta en del av historien – och att bidra till den!

Byggnadsvård handlar om att vårda kunskapen om hur man byggde förr. Både för att man ska kunna använda samma metoder för att restaurera våra hus, men också för att de gamla husen är ett levande bevis på smarta konstruktioner som håller länge. Byggnadsvård och återbruk är metoder för hållbar utveckling.

Vill du lära dig mer om klassisk byggnadsvård och material så kan du ta del av dessa rådgivningsblad som svarar på några av de vanligaste frågorna om gamla hus:

Länk till informationsblad om fönsterrenovering
Länk till informationsblad om målning
Länk till informationsblad om mark och grund
Länk till informationsblad om murstockar och skorstenar
Länk till informationsblad om plåttak
Länk till informationsblad om puts
Länk till informationsblad om spåntak
Länk till informationsblad om timmerbyggnader
 

Traditionella material och metoder

Genom att underhålla sitt hus med de material som fanns där från början och med de metoder som då användes, förvissar man sig om att bibehålla så mycket av husets värde som möjligt. Det kan dessutom vara vanskligt att blanda in främmande material i en äldre byggnad, både av konstruktions- och klimatmässiga skäl. 
Länk till mer information om traditionella material och metoder 

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor kring din fastighet? Kontakta oss för rådgivning.
Länk till blanketten Rådgivningsunderlag

Fyll i blanketten och maila den till lansmuseetgavleborg@xlm.se
Du kan även posta materialet till:
Länsmuseet Gävleborg, Kulturmiljö, Box 746, 801 28 Gävle.
Därefter kontaktar vi dig för rådgivning per telefon eller e-post. I vissa frågor och i mån av tid kan vi även göra platsbesök.
 

Följ byggnadsvårdsbloggen

Du kan följa länsmuseets arbete med länets kulturarv i byggnadsvårdsbloggen.
Länk till Länsmuseets byggnadsvårdsblogg


Byggnadsvård, takpannor - Länsmuseet Gävleborg