Extra Allt!

En särskild vandringsutställning om särskilda barn
Visas på bibliotek och i skolor runt om i länet under 2015.
Utställningen Extra Allt! är skapad av barn och unga i Gävle med neuropsykiatriska diagnoser som adhd, autism och aspergers syndrom. Att ha dessa diagnoser kan ibland innebära att det är ”mer av allt” – man kan t.ex. vara extra känslig för intryck (ljud, ljus, känsel) och uppleva allt lika starkt. Ljudet från en fläkt kan ibland störa så mycket att man inte hör vad personen man pratar med säger …

Att leva i ett ständigt bombardemang av intryck utan att kunna värja sig gör att tillvaron kan bli extra jobbig.

Vid vissa diagnoser förstärks personlighetsdragen – en person som är lugn och inåtvänd kanske drar sig undan ännu mer medan en utåtriktad och sprallig person kan bli ännu livligare. Det blir helt enkelt extra allt!

Men allt är inte negativt, tvärtom finns många styrkor och begåvningar. Titta bara på listan över kända personer som har eller kan ha haft någon av dessa diagnoser. Här finns både uppfinnare, vetenskapsmän, artister, författare och idrottsstjärnor!

I utställningen vill vi gestalta hur det kan vara att ha en neuropsykiatrisk diagnos – både det positiva och det som kan vara jobbigt.

Välkommen!

Ingela Jönsson, intendent

Läs en artikel om utställningen Extra Allt! i Svenskt Kulturarvs tidskrift Kult nr 2-2014 (pdf-fil):
Extra Allt – ett litet projekt som växte