Fiskelägen och fiskarkapell

Bebyggelsen längs länets kust har mycket att berätta. Här finns levande fiskelägen med anor långt bakåt i tiden. Längs länets kust finns även elva bevarade fiskarkapell och dessutom spår efter ytterligare minst tre kapellplatser där det inte längre finns kvar någon byggnad.
Fiskelägen längs länets kust
Längs kusten finns en storslagen skärgård, uppsplittrad i en mängd öar, holmar, skär och havsvikar. Många av dagens fiskelägen längs Jungfrukusten anlades under 1500- och 1600-talen som så kallade Gävlebohamnar. Fiskarna från Gävle hade ensamrätt till allt strömmingsfiske längs norrlandskusten vid den tiden. Fiskelägena bildade egna små samhällen och hade ofta ett kapell för gudstjänster.

I mitten av 1800-talet började alltfler fiskare bosätta sig året om i fiskelägena. Flertalet fiskelägen är välbevarade och används både i sin ursprungliga funktion och som en plats att koppla av på. Vackra och historiskt spännande platser för såväl boende som besökare. 
Under två somrar gjorde länsmuseet en fotodokumentation av dagens fiskelägen längs Jungfrukusten i syfte att bilderna kan inspirera dig att ta del av kustens kulturarv!

Ladda ner skriften i pdf-format:
 Fiskelägen längs Jungfrukusten 
Fiskarkapell
Länets fiskarkapell är av olika ålder och stil, men de har alla en gemensam grundutformning. Kapellen är ganska små och har ett antal kännetecken som återkommer i nästan alla kapell, vilket gör att de är ganska lätta att känna igen. Kapellen ligger oftast ganska isolerat och har därför inte förändrats särskilt mycket genom historien. De som använde kapellen har tagit väl hand om byggnaderna. Kapellen är idag även levande gudstjänstrum som används för t.ex. dop och bröllop. De är även omtyckta besöksmål sommartid.

Länsmuseet har deltagit i ett omfattande projekt för att öka kunskapen om fiskarkapellen i Gästrikland och Hälsingland och sätta in dem i ett gemensamt sammanhang. Projektet har varit ett samarbete mellan Hälsinglands museum, Länsmuseet Gävleborg, Svenska kyrkan, Länsstyrelsen Gävleborg och kapellvärdar. 

Vi har, genom att undersöka träprover, kommit fram till att Norrlandskustens två hittills äldsta kända bevarade fiskarkapell finns i Hälsingland. Det ena är Bålsö kapell som uppfördes av virke fällt under vinterhalvåret 1603–1604. Det andra är Storjungfruns kapell, vars timmer var avverkat våren 1617 och våren 1618. Byggnaderna uppfördes sannolikt åren därefter. Dessutom visar prover från sittbänkarna i Storjungfruns kapell att de är lika gamla som byggnaden. Sannolikt har kapellbesökare suttit på samma bänkar i över 390 år!

Som ett resultat av arbetet finns sedan december 2016 en bok om fiskarkapellen. Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland.


Vårt arbete med att dokumentera försvunna och bevarade fiskarkapell har fortsatt i Medelpad och Ångermanland. Boken planeras komma 2021.

Båthus i Hårte fiskeläge vid Jungfrukusten.

Prästgrundets fiskarkapell - en liten vit byggnad med en liten kyrkklocka monterad på taket ovanför ingången.Norrlandskustens minsta fiskarkapell vid Prästgrundet.