Länsmuseets föremålssamlingar

Grunden till Länsmuseet Gävleborgs föremålssamlingar består av Antonie Rettigs omfattande donation från 1933 – John och Antonie Rettigs museifonder – som omfattade konst, konsthantverk och konstindustriföremål samt allmoge och förhistoria från Gästriklands Kulturhistoriska Förenings samlingar. Åren innan museet byggdes, köptes även ett antal större samlingar in som ”Klintbergska samlingen” och ”Ida von Schulzenheims samling”.

När museet invigdes 1940, som Gävle museum, fortsatte dåvarande museets förste chef, intendent Philibert Humbla, att samla in föremål. Humbla var mycket intresserad av konst och hade kontakter som gjorde att många av samtidens stora konstnärer skänkte betydande verk till museet. De museiintendenter som verkat efter Humbla har fortsatt att köpa in svensk konst av hög kvalitet, vilket gör att vi idag har en av landets allra finaste samlingar av svensk konst från 1600-tal till idag. Med fortsatta nyförvärv fortsätter vi att kontinuerligt utveckla konstsamlingen.

Vi arbetar hela tiden för att våra samlingar ska bli så tillgängliga som möjligt för alla. Du kan söka bland ett urval av våra fotograferade föremål i sökdatabasen www.digitaltmuseum.se 

Kontakta oss

Har du frågor om museets föremålssamlingar, kontaktar du:
Anki Börjeson
Avdelningschef Samlingar
Telefon 026-65 56 75
E-post samlingarna@xlm.se

Några av Länsmuseets mest tongivande samlingar:

Konst

En donation som Gävleparet John och Antonie Rettig gjorde till museet på 1930-talet la grunden till en av Sveriges finaste konstsamlingar. Samlingen består idag av ca 2 000 verk och speglar hela den svenska konsthistorien från 1600-tal till idag. Och samlingen utvecklas vidare och växer ständigt.
Länk till mer information om Länsmuseet Gävleborgs konstsamling.

Textil

Eldsjälen och gästrikeprofilen Hedvig Ulfsparres (1877–1963) samling omfattar ca 10 000 föremål och är förmodligen den största samling av textilier som tillkommit på privat initiativ. Samlingen består främst av inredningstextilier från hemslöjdsrörelsen och donerades av Nordiska museet till Länsmuseet 2004.
Länk till mer information om Hedvig Ulfsparres textilsamling.

Keramik och porslin

Bruksporslin och praktpjäser framför allt från tillverkarna Bo Fajans och Gefle Porslinsfabrik.

Arkeologiska föremål

Material från museets arkeologiska undersökningar i länet.

Silver

Silver från Gävle, Söderhamn och Hudiksvall men även föremål från andra städer i Sverige. Samlingen består främst av 1700- och 1800-talssilver. 

Tapeter

Sveriges näst största samling av tapeter, efter Nordiska museet. Samlingen omfattar ca 7 000 tapeter och är den enda i världen som har samlats in av folket självt, och representerar därmed vad vanliga människor hade på väggarna – inte enbart det som ansetts mest bevaransvärt och exklusivt. 

Gunnar Cyrén 

Museet har en omfattande samling av den internationellt kände formgivaren Gunnar Cyréns produktion i silver, guld, stål, glas och plast.
Länk till mer information om Gunnar Cyrens föremål.

Penningkatten – en lite speciell accessoar från 1700-talet. Filmen är ca 2 minuter lång.


Länsmuseet har en av Sveriges finaste samlingar av svensk konst från 1600-tal till idag. I förgrunden Carolina Benedicks-Bruces skulptur Kain flyende efter Abels mord, prisbelönt vid Parissalongen 1885. I bakgrunden syns Karl Nordströms målning Höst från 1887.
Silverföremål ur Länsmuseets samlingar.
Tapet ur Länsmuseets samlingar.