Fornsök

Få koll på spännande platser i din närhet
Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Här kan du själv söka för att få veta om det har hittats lämningar i närheten av där du bor. Det kan exempelvis vara rester av gamla hus, åkrar, gravar eller skeppsvrak.

Det är gratis att söka i Fornsök och kartan uppdateras dagligen med ny information.  
Länk till Fornsök

Det är Riksantikvarieämbetet som ansvarar för Fornsök.
Om du har frågor om Fornsök kan du kontakta Riksantikvarieämbetet ,
E-post: fornsok@raa.se  
Telefon: 08-5191 8571
Skärmbild av söktjänsten Fornsök.

Skärmbild från Fornsök.

Så här ser söktjänsten Fornsök ut. På Riksantikvarieämbetets hemsida får du mer information om hur du använder Fornsök.​
Bronsåldersröse i tallskog. Vattingsmalarna i Nordanstigs kommun.Bronsåldersröse i Vattingsmalarn​a i Nordanstigs kommun.