Gävle musei vänner

Var med och påverka  historien!


Medlemmar!
Tyvärr ställer vi in årsmötet och middagen den 25 mars, på grund av Coronaviruset Covid-19. Återbetalning av middagsavgift kommer att ske.
Vi återkommer så snart vi har besked om nytt datum.

Länk till informationsbrev från Gävle musei vänners styrelse


Länsmuseet Gävleborg har en av Sveriges främsta samlingar av svensk konst utanför storstäderna. Konstsamlingen utvecklas kontinuerligt med både inköp och gåvor. Sedan invigningen 1940 har museet vid inköp prioriterat svensk samtidskonst både nationell och regional. I tider ned magra anslag är alla vänners stöd en förutsättning för samlingarnas tillväxt.

Gävle musei vänner bildades 1943 som en stödorganisation till den museiverksamhet, som uppstod efter en donation av familjen Rettig. Denna verksamhet har genom tiden utvidgats och vänföreningen har nu som sin uppgift att främja Länsmuseet Gävleborg. Detta görs bl.a. genom att ställa medel till förfogande för särskilt önskvärda ändamål. Sådana kan vara såväl inköp av konstföremål som finansiering av föreläsningar och stipendier. 

Under åren har gåvorna från Gävle musei vänner till museet blivit många. På DigitaltMuseum kan du se över 100 gåvor.
Skärmklipp från DigitatlMuseum. Fyra bilder på gåvor.

Ditt medlemskap bidrar till en bestående insats för kulturlivet i Gävleborg.

Vänföreningens vision är ett museum som värnar historien men verkar i nuet och därigenom är en progressiv aktör inom konst och kultur. ”Vårt museum” lockar till att minnas, lära nytt och inspireras.
 

Stipendium till Lars Mattons minne 2020

Ansökningsperiod: 4 maj – 12 juni 2020.
Vänföreningen delar årligen ut Gävle musei vänners stipendium till Lars Mattons minne till unga personer med koppling till länet som är verksamma inom museets ämnesområden. Mer om stipendiet och till ansökningsformulär.Utsnitt ur Sara-Vide Ericsons målning Satans Feet, där man ser ett par nakna fotsulor som är vända mot betraktaren.Maria Fribergs verk Matador #2. Gåva av Gävle musei vänner i samband med museets återinvigning  21 oktober 2017. 

Museets tekniker hanterar den stora Carl Larsson-målningen Fru Dora Lamm och hennes två äldsta söner.
Museets tekniker hanterar målningen "Fru Dora Lamm och hennes två äldsta söner (Carl Larsson, 1903), som skänktes till museet i samband med att vänföreningen bildades 1943.
Här kan du höra museets chef Hans Öjmyr berätta mer om tavlan.
   

Som medlem i vänföreningen

  • stöder du, via Gävle musei vänners stipendium till Lars Mattons minne, ungdomar som utbildar sig och forskar inom museets ämnesområden.
  • kan du delta i olika projekt med volontärinsatser.
  • inbjuds du till vänföreningens återkommande vår- och höstfester.
  • inbjuds du till exklusiva special- och förhandsvisningar av utställningar, magasin och arkiv.
  • får du specialpris vid köp av exklusiva konstvisningar.
  • deltar du i utlottning av ett konstverk vid det årligt  medlemsmötet.
  • inbjuds du till utflykter till andra museer, privatsamlingar etc.
  • får du några gånger per år ett medlemsbrev per mejl eller brev.
  • får du ibland särskilda erbjudanden i museets butik. 
  • får du 20 % rabatt på allt i museets kafé.

Anmälan och årsavgift


Ange namn, adress och e-postadress.
Ange även vilken typ av medlemskap du önskar (se nedan).
Skicka din anmälan via e-post till:
gmv@xlm.se

Eller via post till:
Länsmuseet Gävleborg
Södra Strandgatan 20
802 50 Gävle

Medlemsavgift per år:
Enskild person vuxen 250 kr
Juridisk person/företag 950 kr

Avgiften betalar du in på Postgironummer: 567579-8

Efter inbetalning finns ditt namn registrerat i länsmuseets reception.

 

Kontakta Gävle musei vänner

Per Mårsell
Ordförande
per.marsell@gmail.com
Tfn 070 554 59 23
Muriel Bjureberg
Vice ordförande
muriel.bjureberg@gmail.com
Tfn 070 253 69 98
 

Styrelsen

Per Mårsell
Ordförande
per.marsell@gmail.com
Tfn 070 554 59 23
Muriel Bjureberg
Vice ordförande
muriel.bjureberg@gmail.com
Tfn 070 253 69 98
Stefan Thoresson​
Kassör 
stefan.thoresson@abtrevision.se Tfn 070 590 56 12
Anna-Karin Ferm
Ledamot
annakarinferm@gmail.com
Tfn 070 659 79 89
Liss-Britt Landén
Ledamot
liss.landen@gmail.com
Tfn 070 342 36 40
Carl-Magnus Gagge
Ledamot
carl-magnus.gagge@hotmail.com
Tfn 070 609 27 14
Marie Söderquist
Ledamot
maikikick@gmail.com
Tfn 026 12 12 95
Christina Öster-Rangrost
Sammankallande valberedningen
rangrost@swipnet.se
Kristina Lindkvist
Adjungerad Länsmuseets representant
kristina.Lindkvist@xlm.se
Tfn 026 65 56 03
Lisa Holst
Administrativt stöd
lisa.holst@xlm.se
Tfn 073-347 24 80Nyhetsbrev

Som medlem i Gävle musei vänner får du några gånger per år ett nyhetsbrev
med information om föreningens verksamhet och aktiviteter.