Gävle musei vänner

Var med och påverka  historien!

Länsmuseet Gävleborg har en av Sveriges främsta samlingar av svensk konst utanför storstäderna. Konstsamlingen utvecklas kontinuerligt med både inköp och gåvor. Sedan invigningen 1940 har museet vid inköp prioriterat svensk samtidskonst både nationell och regional. I tider ned magra anslag är alla vänners stöd en förutsättning för samlingarnas tillväxt.

Gävle musei vänner bildades 1943 som en stödorganisation till den museiverksamhet, som uppstod efter en donation av familjen Rettig. Denna verksamhet har genom tiden utvidgats och vänföreningen har nu som sin uppgift att främja Länsmuseet Gävleborg. Detta görs bl.a. genom att ställa medel till förfogande för särskilt önskvärda ändamål. Sådana kan vara såväl inköp av konstföremål som finansiering av föreläsningar och stipendier. 

Under åren har gåvorna från Gävle musei vänner till museet blivit många. Ett urval av gåvorna och bidragen ser du här.

Ditt medlemskap bidrar till en bestående insats för kulturlivet i Gävleborg.

Vänföreningens vision är ett museum som värnar historien men verkar i nuet och därigenom är en progressiv aktör inom konst och kultur. ”Vårt museum” lockar till att minnas, lära nytt och inspireras.

Vänföreningen delar årligen ut Gävle musei vänners stipendium till Lars Mattons minne till unga personer med koppling till länet som är verksamma inom museets ämnesområden.Utsnitt ur Sara-Vide Ericsons målning Satans Feet, där man ser ett par nakna fotsulor som är vända mot betraktaren.Maria Fribergs verk Matador #2. Gåva av Gävle musei vänner i samband med museets invigning  21 oktober 2017. 

Museets tekniker hanterar den stora Carl Larsson-målningen Fru Dora Lamm och hennes två äldsta söner.
Museets tekniker hanterar målningen "Fru Dora Lamm och hennes två äldsta söner (Carl Larsson, 1903), som skänktes till museet i samband med att vänföreningen bildades 1943.
   

Som medlem i vänföreningen

  • stöder du, via Gävle musei vänners stipendium till Lars Mattons minne, ungdomar som utbildar sig och forskar inom museets ämnesområden.
  • har du möjlighet att delta i olika projekt med volontärinsatser.
  • inbjuds du till våra återkommande vår- och höstfester.
  • inbjuds du till exklusiva special- och förhandsvisningar av utställningar, magasin och arkiv.
  • får du specialpris vid köp av exklusiva konstvisningar.
  • deltar du i utlottning av konstverk vid årligt  medlemsmöte via ditt medlemskort.
  • inbjuds du till utflykter till andra museer, privatsamlingar etc.
  • får du fortlöpande information om länsmuseets utställningar och aktiviteter via brev/e-post.
  • får du mot uppvisande av medlemskort i museets butik del av särskilda erbjudanden.
  • får du mot uppvisande av medlemskort 20 % rabatt på allt i museets kafé.

Anmälan och årsavgift


Ange namn, adress och gärna e-postadress. Ange även vilken typ av medlemskap du önskar (se nedan). Skicka din anmälan via e-post till:
gmv@xlm.se

Eller via post till:
Länsmuseet Gävleborg
Box 746
801 28 Gävle

Medlemsavgift per år:
Enskild person vuxen 250 kr
Juridisk person/företag 950 kr

Avgiften betalar du in på Postgironummer: 567579-8

Efter inbetalning finns ditt namn registrerat i länsmuseets reception och du kan hämta ditt medlemskort.


 

Stipendium från Gävle musei vänner

Unga gästrikar och hälsingar som är verksamma med konst och kulturhistoria, arkeologi, byggnadsvård, lokalhistoria, textil, järn- och linhantering, konsthantverk o.s.v. kan få bidrag till specialstudier inom intresseområdet.

Ett årligt stipendium på 10 000 kronor kan sökas via Länsmuseet Gävleborg. Utdelare är museets vänförening.

"Gävle musei vänners stipendium till Lars Mattons minne" erinrar om en av museets stiftare och är en hand utsträckt mot framtida intressenter. Stipendiet kan sökas av "envar yngre person med avlagd gymnasieexamen och med verksamhet inom något av museets intresseområden".

Ansökan bör avse ett specificerat och någorlunda avgränsat projekt och ange motiv, ämnesområde, personlig bakgrund och en översiktlig budget.

Stipendiet kan användas till studier, resa eller annan förkovran. Det utdelas i samband med föreningens årsmöte på våren. Inom ett år ska sedan en skriftlig redogörelse för pengarnas användning ha nått styrelsen.
Konstverket ”Hopechest” av Anna Nordström, 2013 års stipendiat.

Tidigare stipendiater

2013
Anna Nordström
För att hon med inspiration från en traditionell teknik – lapptäcke – undersöker, utforskar och skapar ett samtida konstnärligt uttryckssätt.
2011
Therese Parner
För sitt arbete med skulptur som konstuttryck.


2009
Evelina Bryngelsson
För sitt kreativa arbete inom texil design.


2008
Erik Rask
För sitt traditionella måleri där han förenar tecknande med uppkäftigt (men legalt) graffitimåleri.

2007
Maria Forsling
För sin forskning kring folkloristiska uttryck.

2006
Stefan Lundblad
För sin avhandling ”Hedersam handelsman eller verksam företagare”.
2005, Ockelbo
Annelie Krantz
För sitt arbete med bilder och skulptur i ull.
2004, Gävle
Jonte Nynäs
För sitt arbete som konstinspiratör och gränsöverskridande konstnär.

2003, Sandviken
Henrik Modigh
För arbetet med sitt gesällprov, ett komprimerat skrivbord.


2001, Sandviken & Stockholm
Lena Sjöberg
För att i Portugal hämta mönsterinspiration från äldre och samtida kakeldekor.

2000, Göteborg
Veronika Lindblom
För medverkan vid ett bevarande och utvecklingsprojekt rörande traditionellt hantverksbyggande i Hälsingland.
1999, Gävle
Marie Östblom
För studier av arkitektoniska och samhälleliga impulser vid utformningen av textilindustrin i Strömsbro.
 

Kontakta Gävle musei vänner

Per Mårsell
Ordförande
per.marsell@gmail.com
Tfn 070 554 59 23
Muriel Bjureberg
Vice ordförande
muriel.bjureberg@gmail.com
Tfn 070 212 08 36
 

Styrelsen

Per Mårsell
Ordförande
per.marsell@gmail.com
Tfn 070 554 59 23
Muriel Bjureberg
Vice ordförande
muriel.bjureberg@gmail.com
Tfn 070 212 08 36
Stefan Thoresson​
Kassör 
stefan.thoresson@abtrevision.se Tfn 070 590 56 12
Anna-Karin Ferm
Ledamot
annakarinferm@gmail.com
Tfn 070 659 79 89
Liss-Britt Landén
Ledamot
liss.landen@gmail.com
Tfn 070 342 36 40
Carl-Magnus Gagge
Ledamot
carl-magnus.gagge@hotmail.com
Tfn 070 609 27 14
Marie Söderquist
Ledamot
maikikick@gmail.com
Tfn 026 12 12 95
Christina Öster-Rangrost
Sammankallande valberedningen
rangrost@swipnet.se
Kristina Lindkvist
Adjungerad Länsmuseets representant
kristina.Lindkvist@xlm.se
Tfn 026 65 56 03
Lisa Holst
Administrativt stöd
lisa.holst@xlm.se
Tfn 073-347 24 80Nyhetsbrev

Som medlem i Gävle musei vänner får du några gånger per år ett nyhetsbrev
med information om föreningens verksamhet och aktiviteter.
Du kan ladda ner nyhetsbreven här.