Hedvig Ulfsparres textilsamling

I en tid då massproducerade industrivaror tränger undan det folkliga arvet möts adelsflickan Hedvig Ulfsparre och disponenten på Hofors bruk, Per Eriksson. Hedvig och Per förenas i intresset för den folkliga kulturen. Allmogens textilskatt ska räddas med hjälp av Hemslöjdsrörelsen. Hedvig blir en drivande kraft. Med inspiration av gamla mönster skapas nya textilier för att passa en ny tid. Hedvigs Ulfsparres samling av hemslöjdstextilier från 1900-talets början är Sveriges största och ägs nu av Länsmuseet Gävleborg.

Hedvig Ulfsparre kommer till Gästrikland

Hedvig Ulfsparre (1877-1963) föddes i en adlig familj i Helsingborg 1877. I början av 1900-talet utbildade hon sig till Röda Kors-syster i Stockholm, inte helt ovanligt för unga adelsfröknar på den tiden.

År 1904 kom Hedvig Ulfsparre till Hofors herrgård och bruksdisponent Per Eriksson. Han behövde en sjukvårdskunnig person vid sin sida då han nyligen genomgått en blindtarmsoperation. Hedvig var också konvalescent efter en lunginflammation och blev förmodligen inbjuden till hans hem för rekreation. En gemensam läkare förde dem samman. Som bruksdisponent hade Per Eriksson en omfattande representation på herrgården. Med Hedvigs bakgrund, kulturhistoriska intressen, utbildning och goda smak anade han förmodligen att Hedvig skulle bli lämplig som herrgården framtida värdinna. Hon ”trifvdes från första stund” och blir liksom bara kvar, vecka efter vecka, månad efter månad …

Hedvig och Per var inte gifta utan deras relation byggde helt på vänskap. Det var stor ålderskillnad mellan de båda, 26 år. För Hedvig Ulfsparre var Per Eriksson mer som en fadersgestalt. Hon kallade honom ”farbror Per” eller ”brukspatron”. Han stödde hennes intresse för kultur- och föreningsliv samt hennes engagemang i hemslöjdsrörelsen. Själv var han mycket intresserad av antikviteter och konst, även textil. Så kom det sig att pengar från järnframställningen i Hofors indirekt gjorde det möjligt för Hedvig att bygga upp Sveriges största privata textilsamling.

Med pengar från järnet

Per Eriksson (1851-1928) anställdes av familjen Wallenberg 1890. Hans uppgift var att göra Hofors bruk framgångsrikt – och det lyckades han med.

Hedvig Ulfsparre och Per Eriksson spelade en stor roll i det tidiga 1900-talets sociala, ekonomiska och kulturella liv i Gästrikland. Hon kom att företräda den nationalromantiska rörelse som ville rädda det gamla – han företrädde den framåtblickande industrin.

Sverige hade befunnit sig i en brytningstid ett tag när Hedvig Ulfsparre anlände till Hofors 1904. Landet förvandlades i allt snabbare takt från ett bondesamhälle till en industrination. Industrins hjul snurrade allt snabbare och man kunde lätt följa förändringarnas vindar. Var det bra eller var det dåligt? Mångas blickar riktades bakåt mot 1800-talet.

Hedvig började samla

Hedvig Ulfsparre blev alltså kvar på Hofors herrgård. Hennes första stora utmaning som värdinna var att ansvara för den. Ett axplock ur den gedigna textil samlingen genomgripande renoveringen av herrgården åren 1909–1911. Det gamla brunmurriga från det sena 1800-talet skulle bort. Den ljusa, gustavianska stilen skulle plockas fram igen och blandas upp med 1910-talets chicka accessoarer, nationalromantisk hemslöjd, antika möbler och konstnärliga heminrednings-textilier. Hemmet blev en arena för det goda livet. Med smak och kapital var det möjligt att skapa.

Det var nu hennes samlande tog sin början på allvar, allt i tidens goda smak och kvalitet. Det blev en passion.

Under det tidiga 1900-talet startade många ”rörelser”. Hemslöjdsrörelsen, den med stort H, blev en folkrörelse som ville rädda det gamla som höll på att gå förlorat. Det gällde ju att mobilisera alla krafter mot det ”fula massproducerade” från industrin och i stället söka förebilder och trygghet bland äldre föremål och hantverkskunnande.

Generellt kan påstås att Hemslöjdsrörelsen bars upp av intellektuella kvinnor ur de övre samhällsskikten medan den samtida hembygdsrörelsen attraherade män ur samma klass. Kvinnan företrädde det mjuka formbara – textilier och heminredning, mannen det hårda – verktyg och husbyggnation.

Hedvig Ulfsparre, en av pionjärerna

Hedvig Ulfsparre var en av pionjärerna i den framväxande Hemslöjdsrörelsen, både lokalt och nationellt. Med sin bakgrund, sin position och sina intressen var hon självklar. Hon var med och bildade Gästriklands Hemslöjdsförening år 1912.

Det var det sena 1800-talets ”formfrossa” som var det största hotobjektet i hemslöjdsrörelsen. Man kunde inte förlika sig med att alla tidigare stilar så hämningslöst blandades ihop och blev till förlagor för nya produkter som industrin snabbt och elegant spottade fram. Föremål som ofta saknade funktion, var billiga och bara var ”till lyst”.

Hemslöjdsrörelsens pionjärer vurmade för det ”ortstypiska.” Med sådana glasögon på näsan kunde man knappast se att vissa mönster endast slagit rot hos oss, att det snarare handlade om en universell mönsterskatt på en jordenruntresa. Många ”sanningar” om vårt kulturarv slogs fast, till exempel att inspirationen till de folkliga textiliernas mönster fanns att söka i den gästrikländska naturen …

Hur gick det sedan? 

I och med Hedvig Ulfsparres död 1963 skingrades hennes hem. Hennes tankar på att Kungsgårdens herrgård skulle bli ett textilt centrum infriades inte. Textilsamlingen, ca 10 000 föremål tillföll Nordiska museet men magasinerades först på Forsbacka herrgård. Delar av möblemanget tillföll Gävle Museum (som nu är Länsmuseet Gävleborg).

När Länsmuseet Gävleborg år 2005 övertog textilsamlingen som gåva från Nordiska museet kunde de tidigare förvärvade möblerna och hela textilsamlingen kopplas samman, inklusive bibliotek och arkiv. Detta finns nu samlat i länsmuseets klimatstyrda magasin på Brynäs. Vidare forskning pågår genom kontakter med universitet, högskolor och olika textilutbildningar.

Besök museets utställningar

Utställningen ”Smaken och kapitalet” kan ses som ett ”skyltfönster” för Hedvig Ulfsparres livsverk. Finns att besöka på museets plan 2

Utställningen "Textila mönster & tekniker" hittar du på museets plan 3.
Textila mönster & tekniker är ett kombinerat studierum och utställning för textilier ur Hedvig Ulfsparres samling. Här kan du undersöka textilhistorien på egen hand, räkna trådar, bekanta dig med olika vävtekniker, rita av broderimönster eller bara njuta av färg och form. Skåp och lådor är till för att öppnas. I montrar visas större mattor, gobelänger och vävnader från både hemslöjdsrörelsen och textila konstverk av Lilli Zickerman, Märta Måås-Fjetterström, Maja Sjöström och Annie Frykholm. 


Hedvig Ulfsparres namnteckning broderad på vit spetskantad textil - Länsmuseet GävleborgHedvig Ulfsparres namnteckning broderad på spetskantad textil.

Skånsk åkdyna med yllebroderi i rött, grönt, vitt och ljust gult på svart botten - Länsmuseet GävleborgSkånsk åkdyna.

Hedvig Ulfsparre, svartvitt porträttfoto - Länsmuseet GävleborgHedvig Ulfsparre.