Historien händer här

Den första delen i vår nya basutställning berättar om hur skogen och närheten till havet har bidragit till länets och Sveriges utveck¬ling. Gästrikland och Hälsingland har alltid varit rika på naturre¬surser och både skogen och havet har spelat en stor roll. Föremål med anknytning till havet och skogen fyller väggar och montrar och visar på tidsperioder och företeelser från medeltiden och framåt. Föremålen från Gästrikland och Hälsingland kan ses som nycklar till Sveriges historia. 

Skogen – en handelsvara 
På 1800-talet blev skogen en viktig handelsvara. Engelsmännen byggde fabriker och bostäder i storstäderna och hade stort behov av sågade trävaror. Sverige drogs in i världsekonomin tack vare den stora tillgången på skog och affärsmännen såg att här fanns pengar att tjäna. Älvar och andra vattendrag användes för trans¬port av timmer till sågverken längs kusten. Försäljningen av sågat virke till utlandet blev genombrottet för industrialismen i Sverige. Trävaror och pappersmassa räknas fortfarande till landets allra viktigaste exportvaror. 

Närheten till havet 
Vi är beroende av vår omvärld, idag mer än någonsin. Fram till 1800-talets mitt var kontakten mellan Sverige och andra länder begränsad och utländska varor dyra och knappast tillgängliga för alla. Majoriteten av Sveriges befolkning levde på landsbygden, odlade sin egen mat och tillverkade sina egna kläder. 

Så förändrades det svenska samhället. Landet ökade sina kontak¬ter med omvärlden och växte till en modern industrination – på mindre än 100 år.

Nyhet! VR på museet 
Upplev världsarvsgården Bortom Åa i Fågelsjö. Kliv in i köket och låt dig förflyttas till ett av Unescos världsarv. VR-rummet ingår som en del i basutställningen Historien händer här. VR-upplevelsen är en del av projektet ”Virtuellt världsarv” som resulterat i ett permanent VR-rum på Länsmuseet Gävleborg, allt för att fler ska kunna upptäcka vårt världsarv. Bakom satsningen på ett VR-rum för världsarvet står Länsmuseet, Region Gävleborg, Kulturarvsåret 2018 och Högskolan i Gävle.


Fortsättning följer…
Människor i Gästrikland och Hälsingland påverkades starkt av den snabba utvecklingen. Närheten till havet och de värdefulla naturtillgångarna skapade både möjligheter och utmaningar för invånarna i Gävleborgs län.

Nästa del av utställningen Historien händer här (som kommer att bli klar 2019) berättar mer om hur länet blev beroende av sin omvärld.

Länsmuseets nya basutställningar har producerats med stöd från Region Gävleborg och Gästriklandsfonden.  
Upplev världsarvsgården Bortom Åa i Fågelsjö i museets rum för virtual reality.​