En idéskiss för lekplats vid museet.

Kalendarium

Vi ger inga programaktiviteter under rådande omständigheter. Vår förhoppning är dock att kunna starta upp lite igen någon gång under 2021.


Följ oss på Facebook och Instagram

facebook - Länsmuseet GävleborgInstagram - Länsmuseet Gävleborg