Konstsamlingen

Länsmuseets konstsamling grundar sig på en donation av John och Antonie Rettig år 1933 och räknas i dag till en av landets mest betydande samlingar av svensk konst med mästerverk från alla epoker.

Rettig bidrog till museum i Gävle

Paret Rettig testamenterade medel för att upprätta ett museum i Gävle samt sina utsökta samlingar av bland annat konst, silver och möbler. John avled 1907, Antonie 1933 och Gävle Museum (som idag är Länsmuseet Gävleborg) stod färdigt att invigas 1940.

Den Rettigska samlingen omfattar äldre konst med betoning på den svenska. Museets förste chef Philibert Humbla kompletterade sedan samlingarna, framförallt med samtida konst. Humbla skrev brev till många konstnärer, såväl manliga som kvinnliga, och bad dem skänka verk till det blivande museet. Många konstnärer gjorde också det. Philibert Humbla hade ett stort kontaktnät inom konstvärlden.

Konstsamlaren Lars Matton

Flera privatpersoner och företag i Gävle skänkte också konstverk till samlingarna. Lars Matton som var en stor konstälskare hade öga för vad museet behövde och köpte själv ett flertal betydande verk som han sedan skänkte. Matton var också en av initiativtagarna till att föreningen Gävle musei vänner bildades 1943.
 

Museets konstsamling

Konstsamlingen har kontinuerligt kompletterats med inköp av såväl äldre som samtida verk av hög kvalitet och länets konst är rikt representerad. Humblas tanke var att museet skulle fungera som en inspirationskälla och kunskapsbank för länets konstnärer.

Under 1960- och 70-talen satsade museet stort på konsten och producerade flera uppmärksammade utställningar med samtida konstnärer. Det gjordes också många inköp av verk som i dag blivit ikoner i svensk konsthistoria. 

Med hjälp av museets vänförening, Gävle musei vänner, har många viktiga förvärv gjorts under de senaste åren.

Ett stort arbete med konstverkens ramar har också gjorts. Många målningar har återfått sina originalramar och i de fall där de ursprungliga saknats har så långt som möjligt ramar från tiden använts. 

Idag består samlingen av sammanlagt ca 2 000 verk och nyförvärv görs varje år.

Målningar av Carl Larsson, Peter Tillberg och Cajsa von Zeipel

I samlingen möter du mästerverk av Alexander Roslin, Carl Larsson, Lim-Johan och Göteborgskoloristerna. Här finns verk av till exempel Staffan Hallström, Peter Tillberg, Lena Cronqvist och Cajsa von Zeipel.

Museets konstsamling presenterad i utställningsform kan du se i museibyggnaden.

Frihetsgudinnan iklädd amerikanska flaggan - Länsmuseet Gävleborg
Jacques Zadig, Lady be Good, 1972. ©BUS/Jacques Zadig 2017.

Marmorskulptur av Ida Matton & Carl Larsson målning - Länsmuseet GävleborgI förgrunden Ida Mattons skulptur Dolce far niente från 1911 och i bakgrunden Carl Larssons målning Fru Dora Lamm och hennes två äldsta söner från 1903.