Målning, konst

Kontakt


Växel: 026-65 56 00

E-post: lansmuseetgavleborg@xlm.se

Klicka här för bokningar av föredrag/vandringar

Faktarum och arkiv: faktarum@xlm.se
Museibutiken: butiken@xlm.se
Bildbyrån: bildbyran@xlm.se
Samlingarna: samlingarna@xlm.se
Postadress:
Länsmuseet Gävleborg
Box 746, 801 28 Gävle

Gatuadress:
Södra Strandgatan 20, Gävle

Transporter och leveranser till museet:
Kontaktperson Jonas Ullberg
026-65 56 74
jonas.ullberg@xlm.se
Faktureringsadress:
Länsmuseet Gävleborg
Box 746
801 28 Gävle

Faktura via e-post skickas till: fakturaservice@xlm.se

Observera att 30 dagars betalningsvillkor gäller vid fakturering.


Organisationsnr 885000-7413
VAT-nr SE885000741301
Bankgiro 507-0503
IBAN SE41 8000 0810 3490 3944 7355
Bankens BIC SWEDSESS  

Kontaktperson ekonomi:
Victoria Svensson
026-65 56 79
victoria.svensson@xlm.se

Museichef

Hans Öjmyr
Museichef
026-65 56 01
hans.ojmyr@xlm.seLedningsgrupp

Hans Öjmyr (ordförande)
Museichef
026-65 56 01
hans.ojmyr@xlm.se
Anki Börjeson
Avdelningschef Samlingar
026-65 56 75
anki.borjeson@xlm.se
Kristina Lindkvist (sekreterare)
Konstintendent
026-65 56 03
kristina.lindkvist@xlm.se
Maria Björck
Avdelningschef Kulturmiljö
026-65 56 45
maria.bjorck@xlm.se
Ingela Broström
Avdelningschef Publik verksamhet
026-65 56 66
ingela.brostrom@xlm.se
Kristina Axner
Tf Avdelningschef Administration & teknik
026-65 56 08
kristina.axner@xlm.se
Kulturmiljö

Maria Björck
Avdelningschef/arkeolog
026-65 56 45
maria.bjorck@xlm.se
Inga Blennå
Antikvarie/arkeolog
026-65 56 73
inga.blenna@xlm.se
Daniel Olsson
Byggnadsantikvarie
026-65 56 72
daniel.olsson@xlm.se
Ulrika Olsson
Byggnadsantikvarie
026-65 56 34
ulrika.olsson@xlm.se
Bo Ulfhielm (tjänstledig)
Antikvarie/arkeolog 
(Tjänstledig fr o m 4 februari 2019)
026-65 56 11
bo.ulfhielm@xlm.se
Frida Löjdström
Antikvarie/arkeolog
073-593 71 52
frida.lojdstrom@xlm.se


Samlingar

Anki Börjeson
Avdelningschef
026-65 56 75
anki.borjeson@xlm.se
Ann-Christin Påhlman
Museiassistent
026-65 56 25
ann-christin.pahlman@xlm.se
Tomas Jakobsson
Museiassistent/Fotograf
026-65 56 41
tomas.jakobsson@xlm.se
Anna Larsdotter
Antikvarie
026-65 56 36
anna.larsdotter@xlm.se
Sofia Hedén
Arkivarie
026-65 56 27
sofia.heden@xlm.se
Åsa Weston-Wärn
Museiassistent
026-65 56 31
asa.weston.warn@xlm.se
Beatrice Jeppesen
Museiassistent
026-65 56 15
beatrice.jeppesen@xlm.se
Bengt Grundvig
Museiassistent
026-65 56 85
bengt.grundvig@xlm.se

Publik verksamhet

Ingela Broström
Avdelningschef/byggnads­antikvarie
026-65 56 66
ingela.brostrom@xlm.se
Ingela Jönsson
Intendent/konstpedagog
026-65 56 67
ingela.jonsson@xlm.se
Ann Nilsén
Intendent/museipedagog
026-65 56 19
ann.nilsen@xlm.se
Anette Nordin
Museivärd
026-65 56 71
anette.nordin@xlm.se
Eva Österberg
Samordnare Kundservice
026-65 56 33
eva.osterberg@xlm.se
Richard Schill
Kulturmiljöpedagog
026-65 56 76
richard.schill@xlm.se
Elisabet Olinder
Museipedagog
026-65 56 35
elisabet.olinder@xlm.se


Administration & teknik

Kristina Axner
Tf avd chef (personaladministratör)
026-65 56 08
kristina.axner@xlm.se
Heléne Södergren
IT-samordnare
026-65 56 09
helene.sodergren@xlm.se
Jonas Ullberg
Museitekniker/säkerhetsansvarig
026-65 56 74
jonas.ullberg@xlm.se
Maria Källberg-Johansson
Marknadsförare
026-65 56 51
maria.kallberg-johansson@xlm.se
Maria Zetterström
Museitekniker
026-65 56 20
maria.zetterstrom@xlm.se
Victoria Svensson
Ekonom
026-65 56 79
victoria.svensson@xlm.se
Hans Söderström
Museitekniker
026-65 56 80
hans.soderstrom@xlm.se
Christina Bergman
Ekonomihandläggare
026-65 56 14
christina.bergman@xlm.se
Elzbieta Högfors
Museiassistent
026-65 56 39
elzbieta.hogfors@xlm.se

Länsmuseets styrelse

Mats Kolarby
Ordförande (S)
Utsedd av Region Gävleborg
mats.kolarby@regiongavleborg.se
Ylva Bandmann
Vice ordförande (MP)
​Utsedd av Region Gävleborg
ylva.bandmann@gavlegardarna.se
Inger Elisson-Wigö 
​(S) Utsedd av Region Gävleborg
inger.elisson.wigo@gmail.com
Lena Åberg
​(FP) Utsedd av Region Gävleborg
lena.aberg@regiongavleborg.se
Pia Jansson
(M) Utsedd av Region Gävleborg
pia.jansson@regiongavleborg.se
Norea Persson
​(MP) Utsedd av Gävle kommun
noreaan@gmail.com
Owe Norberg
Utsedd av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
owe.norberg@ljm.se

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund

Elisabeth Eriksson
Hembygdskonsulent
026-65 56 26
elisabeth.eriksson@xlm.se