Inga lediga tjänster just nu

Länsmuseet Gävleborg är en stiftelse som arbetar för att länets kulturarv ska betyda mer för fler. Museet har drygt 30 anställda som arbetar med utställningar, pedagogik, samlingsförvaltning, uppdragsverksamhet inom arkeologi och byggnadsvård och mycket annat. Dessutom driver vi museibutik och kafé. Att samarbeta med andra är viktigt för oss. Vi arbetar i länets alla tio kommuner, med museibyggnaden i centrala Gävle och föremålssamlingarna på Brynäs som självklar medelpunkt.  

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

lansmuseetgavleborg@xlm.se