Länsmuseet i Gävle, Gävleborg, Sverige

Museets historia

Museet hamnar i Gävle 1940

Länsmuseet Gävleborg är en stiftelse som arbetar med kulturarv och konst i Gävleborgs län. Museiverksamheten tog sin egentliga början 1933 då länsintendent Philibert Humbla anställdes av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund för ”hembygdsvårdande uppgifter”.

Sju år senare kan Gävle Museum uppföras med hjälp av medel från en donation av Antonie Rettig. Familjen Rettig ägde en tobaksfabrik i Gävle och drev även varvs- och rederiverksamhet i staden under 1800-talet. Antonie Rettig, ingift i släkten, avlider 1933 och efterlämnar då ”John och Antonie Rettigs museifonder till Gävle stad”. Gävle Museum – ”ett museum för konst, möbler och konstindustri” – kan uppföras och invigs i september 1940.

Museibyggnaden ritades av stadsarkitekt Sven Wranér och skulle, enligt donatorn Antonie Rettigs önskemål, i möjligaste mån likna hennes systers palats – det von Plessenska palatset i Köpenhamn. Philibert Humbla blir museets förste chef.

I den rettigska donationen ingick ett tusental konst- och konsthantverksföremål. Dessa föremål blev grunden till samlingarna. I museet visades delar av den Rettigska samlingen av konst och konsthantverk, samt ytterligare ett stort antal konstverk som samlats in av Philibert Humbla.

Humbla var en folkbildare av den gamla gedigna sorten. Han spred kunskap på bred front och tog tillvara på den initiativkraft som fanns ute i länet. Han skapade nätverk för sin tid. Humbla var även delaktig i uppbyggandet av Hälsinglands museum och ägnade mycket tid åt verksamheten vid länets hembygdsgårdar.
 

Gävle Museum blir Länsmuseet Gävleborg

För att förtydliga länsuppdraget omvandlades Gävle Museum 1978 till Länsmuseet Gävleborg, som är vårt namn än idag.
John Rettig, målning av Hildegard Norberg - Länsmuseet Gävleborg
Antonie Rettig, målning av Hildegard Norberg - Länsmuseet Gävleborg
John Rettig och Antonie Rettig. Målningar av Hildegard Norberg, odaterade, ingår i Länsmuseet Gävleborgs konstsamling.

Landsantikvarier vid Gävle Museum & Länsmuseet Gävleborg

 • 1933–1952 Philibert Humbla
 • 1952–1953 Stig Stenström
 • 1953–1962 Olle Källström
 • 1962 Ingrid Swartling
 • 1962–1963 Sune Zachrisson
 • 1963 Maj-Britt Wadell
 • 1963–1969 Ingemar Tunander
 • 1969–1993 Ingemar Svensson
 • 1987 Peder Mellander (vik)
 • 1993 Peder Mellander (vik)
 • 1993–1997 Anders Broberg
 • 1997 Carl-Magnus Gagge (vik)
 • 1997–2008 Lars Sjösvärd
 • 2008–2012 Peder Mellander
 • 2012–2018 Anders Johnsson
 • 2019– Hans Öjmyr
 

Läs mer om museets historia

Ladda ner häftet ”Berättelsen om ett museum” och läs mer om familjen Rettig, museibyggnaden och museets verksamhet.
Länk till häftet i pdf-format.
Länsmuseet Gävleborg 1940
Länsmuseet Gävleborg öppnas i september 1940
Museet färdigställs och slår upp portarna för första gången i september 1940.
Länsintendent Hubla - Länsmuseet Gävleborg
Länsintendent Humbla i tjänst (t.h.)

Konstsamling på Länsmuseet Gävleborg