Människor som vistas på tomten utanför länsmuseet - Länsmuseet Gävleborg

Museibyggnaden finns i Gävle, men Länsmuseet arbetar över hela länet. Med mer än 75 års erfarenhet av 10 000 års historia skapar vi möjligheter att förstå och hantera historiska och samtida skeenden. Tillsammans med länets invånare undersöker och omprövar vi länets kulturarv på olika sätt. Museet förvaltar samlingar som omfattar omkring 2 miljoner bilder, hundratals hyllmeter arkivhandlingar och ca 80 000 föremål.

Konstsamlingar på Konstmuseumet i Gävle - Länsmuseet Gävleborg