Skyltade kulturmiljöer i länet

I Gävleborgs län finns mängder av kulturhistoriskt intressanta platser. Sedan många år tillbaka arbetar Länsmuseet med att producera informationsskyltar till ett urval platser varje år. Arbetet sker i samarbete med bland andra Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner.
Vi skyltar Gävles historia!
I ett särskilt samarbetsprojekt arbetar Länsmuseet Gävleborg och Gävle kommun tillsammans med att skylta Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Vi har skyltat ett sjuttiotal kulturhistoriskt intressanta platser – de flesta i Gävle, men även i ytterområdena Valbo, Hille, Bergby, Bönan, Strömsbro, Bomhus, Forsbacka och Hedesunda.
Här kan du ladda ner foldern som visar var Gävleskyltarna finns.
Svart skylt i förgrunden. Högt hus vid Gävle Strand i bakgrunden.
Gävle Strand.

Svart skylt i förgrunden. Järnstaket med gult hus bakom.
Hille, Gävle.

Svart skylt i förgrunden. Brynäs torg med affär och högt gult hus i bakgrunden.
Brynäs, Gävle.

Skylt med svart skylthållare. Skog i bakgrunden.
Jättendal, Nordanstig.

Textskylt på stativ. Stenig skog.
Moningssand, Nordanstig.

Skylt med svart skylthållare. Gångväg och träd.
Onbacken, Bollnäs.