Skyltade kulturmiljöer i länet

I Gävleborgs län finns mängder av kulturhistoriskt intressanta platser. Sedan många år tillbaka arbetar Länsmuseet med att producera informationsskyltar till ett urval platser varje år. Arbetet sker i samarbete med bland andra Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner.

På Riksantikvarieämbetets webbsida PlatsR kan du hitta ett urval av de besöksvärda miljöer som skyltats. 
Länk till länsmuseets länsövergripande skyltsamling på platsr.se 
Vi skyltar Gävles historia!
I ett särskilt samarbetsprojekt arbetar Länsmuseet Gävleborg och Gävle kommun tillsammans med att skylta Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Vi har skyltat ett sjuttiotal kulturhistoriskt intressanta platser – de flesta i Gävle, men även i ytterområdena Valbo, Hille, Bergby, Bönan, Strömsbro, Bomhus, Forsbacka och Hedesunda.
Här kan du ladda ner foldern som visar var Gävleskyltarna finns.

Alla skylttexter läggs successivt in på Riksantikvarieämbetets webbsida PlatsR. 
Länk till skyltade miljöer i Gävle kommun på platsr.se 
Vill du anlita oss för att ta fram en skylt?
Vi har utarbetat ett koncept för skyltning av kulturmiljöer. Är du fastighetsägare och önskar skapa ett mervärde kring din byggnad genom att lyfta fram dess historik på en skylt, är du välkommen att höra av dig till oss.
Länk till länsmuseets kontaktsida