Skyltade kulturmiljöer i länet

I Gävleborgs län finns mängder av kulturhistoriskt intressanta platser. Sedan många år tillbaka arbetar Länsmuseet med att producera informationsskyltar till ett urval platser varje år. Arbetet sker i samarbete med bland andra Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner.
Vi skyltar Gävles historia!
I ett särskilt samarbetsprojekt arbetar Länsmuseet Gävleborg och Gävle kommun tillsammans med att skylta Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Vi har skyltat ett sjuttiotal kulturhistoriskt intressanta platser – de flesta i Gävle, men även i ytterområdena Valbo, Hille, Bergby, Bönan, Strömsbro, Bomhus, Forsbacka och Hedesunda.
Här kan du ladda ner foldern som visar var Gävleskyltarna finns.
 
Vill du anlita oss för att ta fram en skylt?
Vi har utarbetat ett koncept för skyltning av kulturmiljöer. Är du fastighetsägare och önskar skapa ett mervärde kring din byggnad genom att lyfta fram dess historik på en skylt, är du välkommen att höra av dig till oss.
Länk till länsmuseets kontaktsida