En källa i skogen, en trappa leder ner till vattnet. I förgrunden en skylt med texten Lerviks källa - Länsmuseet Gävleborg

Upptäck våra kulturmiljöer

I Gävleborgs län finns många olika typer av kulturmiljöer som bär på spännande berättelser om livet och människorna här. 

Vi har en lång kuststräcka med en levande historia av fiske och intensiv sjöfart. Här växte bruk och industrier fram. Här finns fiskelägen, fyrar och små kapell. Och tittar vi under ytan finns många vrak. I länet finns stora skogar som i alla tider varit viktiga för människors försörjning. I städerna – Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Sandviken och Söderhamn – finns anrika byggda miljöer med stark karaktär.

I länets båda landskap finns öppna odlingsmarker som människor lade grunden till redan på järnåldern. I Hälsingland finns de fantastiska hälsingegårdarna som med sitt unika väggmåleri och sin arkitektur blivit upptagna på Unescos världsarvslista. Och i Gästrikland finns bruksmiljöerna – Järnriket – med bergsmansgårdar, gruvor, industrimiljöer och arkitektur av världsklass.


Bruksmiljö av arkitekten Ralph Erskine - Länsmuseet Gävleborg
Ralph Erskines miljöer
Arkitekten Ralph Erskine har satt modernismen och länets bruksmiljöer på kartan. Läs mer »
Fiskelägen och röda fiskarkapell vid kusten - Länsmuseet Gävleborg
Fiskelägen och fiskarkapell
Längs länets kust finns ett rikt kulturarv kopplat till fisket och sjöfarten. Läs mer »
Hälsingegårdarna, inredning - Länsmuseet Gävleborg
Hälsingegårdarna – ett världsarv
Bland länets tusen hälsingegårdar har sju välbevarade och rikt utsmyckade gårdar utsetts till världsarv. Läs mer »
Forsbacka bruk. Vy över vattnet. Järnriket.
Järnriket
Runt om i Gävleborgs län kan du besöka platser som berättar om 2 000 år av järnhantering. Läs mer »
Skyddad kulturmiljö, Kvarteret Springer - Länsmuseet Gävleborg
Skyltade kulturmiljöer i länet
På många av länts kulturhistoriskt intressanta platser finns skyltar som berättar en historia. Läs mer »
En dykare simmar bakom en stock full med alger, Axmar hamn. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska - Länsmuseet Gävleborg
Axmars undervattensvärld
Utanför länets kust finns kulturarv som gått till botten. Marinarkeologerna har utforskat några av dessa spännande platser. Läs mer »
Samisk plats vid bussplatsskylt Lappåsen, zon 71.
Samernas historia
Gästrikland och Hälsingland har en lång samisk historia som är nästan helt okänd. Hjälp oss att finna spåren efter länets samiska kulturarv! Läs mer »
Fornlämning - Länsmuseet Gävleborg
Fornsök
Med sökverktyget kan du se om det gjorts forntida fynd i dina hemtrakter. Läs mer »​