Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Fornvigravfältet

Latitud: 60.895041,
Longitud: 16.699320
Gravfältet i förgrunden. En stig, träd och vatten.

Gravfältet Fornvi ligger vid Bysjön utanför Ockelbo. Gravfältet är från yngre järnålder, det vill säga mellan år 600 och 1050 efter Kristus. Här finns 20 synliga gravar. Det finns också rikligt med slagg, så väl i gravarna som samlat i högar på området. Högar med slagg kallas slaggvarp. Slaggen är en biprodukt som bildas vid tillverkningen av järn. De ugnar som använts vid tillverkningen är inte synliga ovan mark, men vi vet att de ligger nära slaggvarpen. Den slagg som ligger i gravarna har troligen lagts där som en ceremoniell handling. Det är en typisk tradition i Gästrikland.

Järnet gjordes av malm från sjöar och myrar. Det är därför vanligt att hitta slagg och ugnar vid myrkanter och vattendrag. Runt Bysjön ligger också flera platser där järn har tillverkats.

 

Fornvigravfältet är registerat som Ockelbo 102:1 (L1950:1377), 102:3 (L1950:1376), 101:3 (L1950:1761) m.fl. i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister (Fornsök).

Bilder

Karta