Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Måndag: Stängt

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Måndag: Stängt

Fri entré

Gammelstilla

Latitud: 60.441137,
Longitud: 16.635259

Gammelstilla bruk ligger mellan Torsåker och Gysinge. Den första stångjärnssmedjan grundades på 1650-talet med en hammare och två härdar. Här fanns god tillgång på skog och vattenkraft. Avståndet var också rimligt från masugnarna i Torsåker – framförallt den i Skommarhyttan. Råvaran, som bestod av tackjärn, hämtades från masugnarna. I över 20 år, under mitten av 1700-talet styrdes bruket med fast hand av ”Fru principalinnan på Hammarby” Anna Christina Mackeij.

 

Under 1800-talet expanderade verksamheten. Bruket drevs då av släkten Gussander. Det byggdes bland annat en ny smedja och egen masugn. Det gamla tysksmidet ersattes med det så kallade rettigska smidet, som var en variant av vallonsmide. Senare kom istället lancashiresmide att användas. För att förbättra kommunikationen muddrades Gammelstillaån. Transporter kunde då ske med pråmar.

 

I slutet av 1800-talet försattes bruket i konkurs. Det gjordes flera förändringar för att rädda verksamheten, exempelvis byggdes en mekanisk verkstad och en ångsåg. Bruket kom ändå successivt att avvecklas och omkring 1910 upphörde all järnframställning. Gammelstilla övergick sedan till att bli ett jord- och skogsbruk.

 

Idag är Gammelstilla en plats med många lämningar från järnbrukstiden. Stångjärnssmedjan, kraftstationen och de mekaniska verkstäderna med sina verktyg och maskiner är industrihistoriska sevärdheter av hög klass.

Bilder

Karta