Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Mackmyra bruk

Latitud: 60.639707,
Longitud: 16.965734

Mackmyra järnbruk grundades av bönder från trakten redan i slutet av 1500-talet. Efter flera arrendatorer och ägarbyten övertogs bruket 1697 av Elisabet Bröms. Under hennes tid utökades brukets skogstillgångar kraftigt.

Bruket köptes under början av 1800-talet av grosshandlare Olof Elfbrink, och det ägs fortfarande av hans ättlingar. Järnhanteringen flyttade 1877 till det närbelägna Forsbacka bruk. Mackmyra övergick till att bli en lantegendom med ett stort och välutvecklat jordbruk.

 

Runt herrgården grupperar sig en traditionell bruksmiljö med brygghus, stångjärnssmedja, kvarn, magasin, bodar samt smedsbostäder och arbetarlängor längs bruksgatan. Det finns även en engelsk park med ett lusthus från 1830-talet.

I det som tidigare var smedja, kvarn och kraftstation inryms Mackmyra Svensk Whisky AB. Verksamheten knyter väl an till brukets traditioner, eftersom det redan 1800-1839 fanns ett brännvinsbränneri i Mackmyra.

Bilder

Karta