Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Måndag: Stängt

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Onsdag: kl. 11:00 - 20:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Måndag: Stängt

Fri entré

Sörbygravfältet

Latitud: 60.520040,
Longitud: 16.640605

Sörbygravfältet ligger på Enköpingsåsen strax söder om Årsunda kyrka och nära Storsjön. Det är Gästriklands största gravfält. Gravfältet är från yngre järnålder, det vill säga mellan år 600 och 1050 efter Kristus.

Här finns nästan hundra gravhögar och stensättningar. Troligen är det människor från många gårdar som begravts under lång tid. Det finns rikligt med slagg inom området. På flera platser ligger stora slaggstycken synliga eller lagda i högar. Högar med slagg kallas slaggvarp. Slaggen är en biprodukt som bildas vid tillverkningen av järn. Den slagg som ligger i gravarna har troligen lagts där som en ceremoniell handling. Det är en typisk tradition i Gästrikland.  

De ugnar som använts vid tillverkningen är inte synliga ovan mark, men vi vet att de ligger nära slaggvarpen. Järnet gjordes av malm från sjöar och myrar. Det är därför vanligt att hitta slagg och ugnar vid myrkanter och vattendrag. Runt Storsjön ligger också flera platser där järn har tillverkats. Järnet har varit en viktig handelsvara för människorna i området och bidragit till det rika välstånd man ser i form av fina gravgåvor under yngre järnåldern.

 

Sörbygravfältet är registrerat som Årsunda 9:1 (L1950:5611), 156:1 L1950:6251), 398:1 (1950:5929) m.fl. i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister (Fornsök).

Bilder

Karta