Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Handel och järnvågar

Svartvit foto av skepp i Gävle hamn.
Skepp i Gävle hamn.

Handel och export via Gävle hamn

Gävle blev tidigt en av Sveriges viktigaste hamnstäder. Redan under 1600-talet var handeln omfattande trots att tidiga försök gjorts för att gynna Stockholm som handelsstad. Gävle fick också tidigt tillstånd för handel med utländska hamnar. Järnbruken i Gästrikland hade därför stor fördel av Gävles gamla handelstradition.

Under 1600- och 1700-talen dominerade det svenska stångjärnet helt europamarknaden. Handeln tog ytterligare fart efter år 1856 när export av tackjärn blev tillåtet. Gävle handlade inte bara med järn. Andra varor som skeppades ut var takplåt, spik, tjära, murtegel och rödfärg. Skeppen som vände åter hade med sig bland annat salt och tobak. Under 1800-talet gick många fartyg från Gävle till Amerika med stångjärn. Skeppen tog även med passagerare men många kom aldrig fram på grund av oväder och sjukdomar.

 

Kring år 1900 hade Gävles handelsflotta minskat rejält eftersom allt fler varor fraktades med järnväg och ångfartyg. Göteborg kom att ta över Gävles tidigare roll som viktig hamnstad.

 

Gävles järnvågar

Järnet från bruken fraktades till Gävle på pråmar och kärror. Senare blev järnvägen viktigast. Allt järn kontrollerades vid järnvågen i Gävle. Det var en statlig inrättning där järnets kvalitet, vikt och stämpling kontrollerades. I Gävle har det funnits fyra järnvågar. Den första nämns i ett köpebrev redan i slutet av 1500-talet.

 

Kristoffer Polhems järnvåg

Den järnvåg som är mest känd ritades av Kristoffer Polhem. Den uppfördes vid platsen för nuvarande resecentrum i Gävle. Bygget påbörjades 1707. Det var ett stort bygge som sysselsatte många arbetare. Kvinnor fraktade mossa som användes till att täta byggnaden. Även ryska krigsfångar tvingades påla och flytta timmer. Järnvågen var en stor fyrkantig byggnad i två plan. Där fanns bland annat våg, sjötull, packhus, kontor och värdshus. Byggnaden förstördes i den stora stadsbranden 1869.

 

I dag finns inga synliga spår efter någon av Gävles järnvågar. När resecentrum byggdes i början av 2000-talet hittades rester av Pohlhems järnvåg. Platsen är i dag markerad genom en infälld skylt i stenläggningen vid Hamntorget.

miniatyr modell av järnvåg
Järnvågen i Gävle, ritad av Kristoffer Polhem. Modell på Länsmuseet Gävleborg.
Samling av järnstämplar med olika motiv
Exempel på olika järnstämplar. Varje bruk hade sin egen stämpel.