Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Ralph Erskines miljöer

Gul arkitektritad radhuslänga med gröna dörrar
Arkitekten Ralph Erskine har satt modernismen och länets bruksmiljöer på kartan. Radhusen på bilden ligger i Gästrike Hammarby i Sandvikens kommun.

Erskines arkitektur i Gästrikland

Gästrikland och Bergslagen är nära förknippade med den engelskfödde arkitekten Ralph Erskine. När hans karriär började ta fart vid mitten av 1940-talet var det genom flera stora uppdrag just här. Många av tankarna bakom och flera av kännetecknen i hans arkitektur går att spåra till dessa tidiga projekt.

Kontakten med Gästrikland och Bergslagen etablerades endast tre år efter att Erskine kommit till Sverige från England år 1939. De följande decennierna kom att resultera i en exempelsamling från hela hans verksamma tid, genom en ström av nya uppdrag under närmare 60 år.

gula putsade kedjehus med tegeltak
Kedjehus i Gästrike Hammarby, Sandvikens kommun.

Genom ett av de mer omfattande projekten fick Erskine kontakt med ett byggföretag som ledde honom vidare till nya uppdrag i Sandviken under 1960-talet. Som en följd av detta anlitades han senare av det kommunala bostadsbolaget för att rita närmare 1 000 bostäder under följande årtionde. Det sista projektet i regionen blev den mycket personliga Skaparbyn i Hedesunda, på gränsen mellan Gästrikland och Uppland. Den byggdes i två etapper under 1990-talet och invigdes år 2001.

Arkitektritad villa. Vitputsad nedervåning, svart träpanel som övervåning och blå dörr.
Ett av Erskines karaktäristiska hus i Skogsarbetarbyn i Jädraås, Ockelbo kommun.

Ralph Erskines omsorg om människan, hans visioner och förmåga att fånga beställarnas intresse blev avgörande faktorer för hans framgång. Hans långa och mycket produktiva internationella karriär har lämnat avtryck på ett stort antal platser både i Europa och i Nordamerika. Med sitt personliga formspråk har han präglat allt från villor och samhällen till universitet och fabriksområden. Hans orubbliga övertygelse att arkitekturen skall tjäna människan, hans intresse för klimat och ljus samt hans vilja att låta brukarna ta del av skapandet blev grundstenarna i hans arkitekturfilosofi. Denna filosofi gjorde honom till ett av de största namnen bland Sveriges 1900-talsarkitekter.

Läs mer

Böcker om Ralph Erskine som Länsmuseet Gävleborg har gett ut
Ralph Erskine – ArkitekTur i Gästrikland och Bergslagen Martin Åhrén/Åke E:son Lindman (Länsmuseet Gävleborgs förlag, 2010)  Boken är tänkt att guida läsaren till alla de platser i Gästrikland och Bergslagen som bär spår av Ralph Erskine. De flesta är uppmärksammade sedan länge medan några är svåra att hitta, till och med i hans digra verksförteckning. Avsikten är att fördjupa kunskaperna om en liten del av hans produktion och väcka lusten att besöka dessa egensinniga och karaktärsfulla platser. De representerar något av det mest spännande som går att finna inom den moderna svenska arkitekturen. Det nedlagda mönstersamhället – Ralph Erskine och Gästrike-Hammarby 1947–2005 Martin Åhrén/Åke E:son Lindman (Länsmuseet Gävleborgs förlag, 2008) Boken beskriver den lilla bruksorten Hammarby i Gästrikland, som troligen är Sveriges mest karaktärsfulla moderna brukssamhälle. Här finns en säregen bebyggelse skapad av Ralph Erskine mellan 1947 och 1969. Här blandas brukstraditionen med folkhemmet och industrins arbetarbostäder med modernismens arkitektur. Banden till det förflutna är tydliga. I boken får du följa uppbyggnaden och utvecklingen av Ralph Erskines Hammarby, från 1947–2005. Du får också bakgrunden till hur ett så arkitektoniskt avancerat samhälle kunde växa fram mitt i Gästrikeskogarna. Berättelsen speglar samtidigt en nationell företeelse som är en mycket betydelsefull del av vår gemensamma svenska historia.