Länsmuseet Gävleborgs barn- och ungdomsstipendium

Vid länsmuseets 50-årsjubileum 1990 överlämnades en stipendiefond i gåva av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund, Hälsingekresten och Gästriklands kulturhistoriska förening. Stipendiet syftar till att uppmuntra och att möjliggöra projekt och aktiviteter om kulturarv och lokalhistoria av/för/med barn och ungdom, inom eller med anknytning till Gävleborgs län.
Stipendiesumman är 3000 kr. Nya och/eller enskilda arrangemang/projekt premieras framför löpande verksamhet.

Sista ansökningsdag är 30 juni, 2022. Stipendiet delas ut på länsmuseet lördag 3 september, 2022.

Ansökan eller förslag på stipendiat skickas in i nedanstående formulär, eller på ifylld blankett via e-post eller vanlig postgång:

[email protected]

Länsmuseet Gävleborg
Södra strandgatan 20
802 50 GÄVLE

Märk brev eller e-post: ”Barn- och ungdomsstipendium”.

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder