Stipendium till Lars Mattons minne

Stipendiet delas ut vartannat år till person med anknytning till Gävleborgs län och verksam inom länsmuseets ämnesområden; konst, konsthantverk, kulturhistoria, arkeologi eller bebyggelsehistoria. Stipendiesumman är på 20 000 kr. 

Ansökan är öppen mellan den 30 september till och med 31 oktober 2022. 

Stipendiet kan sökas av person med anknytning till Gävleborgs län och verksam inom länsmuseets ämnesområden; konst, konsthantverk, kulturhistoria, arkeologi eller bebyggelsehistoria. Stipendiet kan sökas av yngre person, högst 35 år, med minst gymnasieexamen, och användas till studier, resa eller annan förkovran.

Stipendiaten förväntas återkoppla hur stipendiet har använts och erbjuds att hålla en workshop eller ett föredrag på Länsmuseet Gävleborg året efter att stipendiet mottagits.

Stipendiejuryn består av representanter från Gävle musei vänner, släkten Matton och Länsmuseet Gävleborg.

Ansök till stipendiet nedan

logotyp för Gävle musei vänner

INFORMATION


Ansökan är öppen

30 september – 31 oktober 2022

 

För mer information, kontakta:

Carl-Magnus Gagge,
Gävle musei vänner
[email protected]
070-609 27 14


Kristina Lindkvist,
Länsmuseet Gävleborg
[email protected]
073-920 13 03

Tidigare stipendiater

2020
Emilie Farkas

För att utveckla projektet Krås och krona; att omsätta lerskulpturer till järnskulpturer tillsammans med småskaliga gjuterier.

2013
Anna Nordström

För att hon med inspiration från en traditionell teknik – lapptäcke – undersöker, utforskar och skapar ett samtida konstnärligt uttryckssätt.

2011
Therese Parner

För sitt arbete med skulptur som konstuttryck.

2009
Evelina Bryngelsson

För sitt kreativa arbete inom textil design.

2008
Erik Rask

För sitt traditionella måleri där han förenar tecknande med uppkäftigt (men legalt) graffitimåleri.

2007
Maria Forsling

För sin forskning kring folkloristiska uttryck.

2006
Stefan Lundblad

För sin avhandlingHedersam handelsman eller verksam företagare”.

2005
Annelie Krantz

Ockelbo
För sitt arbete med bilder och skulptur i ull.

2004
Jonte Nynäs

Gävle
För sitt arbete som konstinspiratör och gränsöverskridande konstnär.

2003
Henrik Modigh

Sandviken
För arbetet med sitt gesällprov, ett komprimerat skrivbord.

2001
Lena Sjöberg

Sandviken och Stockholm
För att i Portugal hämta mönsterinspiration från äldre och samtida kakeldekor.

2000
Veronika Lindblom

Göteborg
För medverkan vid ett bevarande och utvecklingsprojekt rörande traditionellt hantverksbyggande i Hälsingland.

1999
Marie Östblom

Gävle
För studier av arkitektoniska och samhälleliga impulser vid utformningen av textilindustrin i Strömsbro.

Kontakta Gävle musei vänner

Per Mårsell
Ordförande
[email protected]
Tfn 070 554 59 23
Muriel Bjureberg
Vice ordförande
[email protected]
Tfn 070 212 08 36