Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Fredag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Rettigs Konstnärsstipendium

Stipendiet delas ut vartannat år till en konstnär som är verksam i Sverige och i sitt konstnärskap arbetar med samtidens frågor. Utöver stipendiesumman på 50 000 kr erbjuds stipendiaten en utställning på Länsmuseet Gävleborg.

Rettigs konstnärsstipendium 2023 är stängd för anmälan

Länsmuseet Gävleborg, företagen Rettig Capital och P C Rettig & Co har tillsammans instiftat Rettigs Konstnärsstipendium. Stipendiet delas ut vartannat år till en konstnär som är verksam i Sverige och i sitt konstnärskap arbetar med samtidens frågor. Utöver stipendiesumman på 50 000 kr erbjuds stipendiaten en utställning på Länsmuseet Gävleborg.

Juryn består av intendent Ingela Broström och intendent för konst och formgivning Kristina Lindkvist vid Länsmuseet Gävleborg, universitetslektor fil. dr Niclas Östlind vid HDK-Valand samt representanter för de samarbetande företagen.

 

Ansökan sker via Konstpool.

Mer information och ansökningsformulär hittar du här:  

Länk till ansökan

 

logotyp för Rettigs Konstnärsstipendium

Länsmuseet Gävleborg äger en av Sveriges finaste samlingar av svensk konst från 1600-tal till idag. Samlingen har sin grund i en donation 1933 från John och Antonie Rettig, Gävle. Donationen omfattade även medel för att bygga museet, som slog upp portarna för publiken den 29 september 1940.

 

Museets konstsamling vidareutvecklas kontinuerligt genom gåvor och inköp och är en viktig bas för Länsmuseets pedagogiska verksamhet. Stipendiet syftar till att fortlöpande lyfta fram aktuell konst som ger museets besökare tillfälle att reflektera över samtidens frågor, 

Länk till DigitaltMuseum.

Information


Ansökan för 2023 är nu stängd.

För mer information, kontakta:

Ingela Broström, 073-9201366, [email protected]

Kristina Lindkvist, 073-9201303, [email protected]

Stipendiater

Rettigs Konstnärsstipendium 2023

Linda Morell

Solar Plexus, närbild av Linda Morell
Solar Plexus av Linda Morell
Solar Plexus, porslin ovanpå mörkt stengods, transparent glasyr, rostfritt stål, virtual-realityskulpterad och SLA 3D-printad resin. Solar Plexus är inspirerad av anatomiska modellers förenklade visualisering där kroppen representeras genom form och funktion. Verket antar formen av en sådan modell men dess beståndsdelar bildar samtidigt ett uppenbart ickesystem där modellens sammanhållande konstruktion i rostfritt stål blivit del av anatomin. Foto: Kjell Ove Storvik

Juryns motivering

I sin konst rör sig Linda Morell mellan olika discipliner, inte minst den medicin och vetenskap som bidrar till att skapa vår samtids föreställningar, idéer och myter. Det handlar om människan i relation till icke-mänskliga varelser och ting, om hälsa och sjukdom och om hur samhället i dåtid och nutid har påverkats av forskning, information och desinformation. Det finns en stark närvaro av kroppslighet och ett synliggörande av inre organ och processer i Linda Morells arbeten. Verken har en iögonenfallande påtaglighet och objekten utstrålar agens och kraft. På ett prövande och lustfyllt sätt utforskar Linda Morell olika material och genrer. Hon kombinerar en konceptuell och samhällelig orientering och riktar uppmärksamheten mot centrala frågor för planetens och människans överlevnad.

 

Om Linda Morell

Linda Morell är född 1993 i Halmstad. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och vid Kunstakademiet, Institutt för samtidskonst vid universitetet i Bergen, där hon tog sin masterexamen i fri konst 2019. Under de senaste åren har hon haft separatutställningar bland annat i Stockholm, Oslo, Bergen och Prag.

 

Webbplats: https://lindamorell.com

Oil Spill av Linda Morell
Oil Spill, fusat glas, glaserad keramik. Verket är inspirerat från begreppet ”jellyfication” som används för att beskriva den ökade utbredningen av maneter i de allt varmare haven och den gelatineffekt som deras kroppar har på omgivningen. Foto: Øystein Thorvaldsen

Rettigs Konstnärsstipendium 2021

Salad Hilowle

Projicerad text Vanus Labor med träskulptur framför.
Människor tittar på äldre målning.

Juryns motivering

Utifrån personliga erfarenheter och kritiska perspektiv blottlägger Salad Hilowle lager i konsthistorien som inte har fått den belysning de förtjänar. Med lätthet rör han sig mellan olika konstnärliga tekniker och genrer: film, skulptur, måleri, fotografi och text. Hans berättelser bygger på forskning i samlingar och arkiv och fångar betraktaren genom övertygande gestaltning och djup. Salad Hilowles konst väcker frågor om kolonialism, marginalisering och rasifiering, men också om att erövra rum och ta plats i både samtiden och historien.

Stipendieutställning 2022

Hösten 2022 kommer Salad Hilowles verk att visas på Länsmuseet Gävleborg och Gävle Konstcentrum, i en gemensam utställningssatsning mellan de båda institutionerna.
Utställningen heter Homecoming och visas 3 september – 13 november 2022.

Om Salad Hilowle

Salad Hilowle är född 1986 i Mogadishu och är nu verksam i Stockholm. 2020 tog han sin masterexamen i fri konst vid Kungliga Konsthögskolan. Samma år tilldelades Salad Hilowle Bernadottestipendiet för sitt arbete med att synliggöra människor med afrikanskt ursprung i svensk konsthistoria. Soloutställningen Vanus Labor på Konstakademien våren 2021 väckte stor uppmärksamhet och innebar ett omedelbart publikt genombrott. 

Mitt konstnärskap kan ses som ett förutsättningslöst grävande i min somaliska diaspora och det svenska, hopkopplat med samtiden. Samtidigt förmedlar mina verk hur jag förhåller mig till identitet, minnen, diversitet och plats. Min strävan är att dessa teman skall gå som en röd tråd genom mitt konstnärskap, även om formen varierar. 

Man i halvfigur, keps och blå kläder. Väggskulpturer i bakgrunden.

Rettigs Konstnärsstipendium 2019

Josefin Lindskog

Josefin Lindskog i vit skjorta och svarta byxor i atelje med tavlor i bakgrunden

Juryns motivering

Josefin Lindskogs arbeten har en etsande skärpa. I hennes monumentala teckningar genomströmmas kropparna av de starka krafter som uppstår i spänningen mellan yttre och inre krav – mellan det personliga och det politiska. Bilderna synliggör hur livet och samhället sätter sina spår, men gestaltar också motståndets nödvändighet och möjligheter. Ljuset som exponerar kropparna är avslöjande och obarmhärtigt, samtidigt som beslöjande tyger döljer och skyddar. De anspända kropparna rymmer en stillhet som leder tanken till antika marmorskulpturer och bidrar till bildernas lika dynamiska som oroande dubbelhet.

Om Josefin Lindskog

Josefin Lindskog är född 1980, uppvuxen och verksam i Stockholm. Hon har dubbla examina; kandidatexamen i textil konst från Konstfack 2007 och ytterligare en kandidatexamen i scenografi och kostymdesign från Dramatiska institutet 2010. Josefin Lindskog arbetar med teckning i stora format och skulptur/textila verk med utgångspunkt från kroppen. Hon är även verksam som scenograf.

”Jag kan vara mamma och konstnär” säger jag till mej själv varje dag. Men tvivlar varje sekund, och lyfter mina döttrars styrka så att de aldrig ska behöva tvivla. Inlärd att vara i ständig beredskap för att tillfredsställa omgivningens behov kämpar jag för mitt eget utrymme.

I konsten får jag kräva mitt eget utrymme för att bearbeta rädslan inför livet, framtiden, vardagen och döden. Min existens blir förnimbar genom kameran och verklig på pappret via pennan. Det är ett obehagligt möte, men nödvändigt. Jag letar efter mina egna konturer, förstorar och återskapar. Det handlar om att leva och överleva, om kaos och tillit, att ha kontroll och förlora den, att ta plats med sin kropp och sin existens.

Helt emot all praktisk rimlighet fortsätter jag. Jag måste vara konstnär för att inte implodera.”

www.josefinlindskog.se

Samtal med Josefin Lindskog, stipendiat 2019. Filmen är ca 7 minuter lång.

Rettigs Konstnärsstipendium 2017

Ella Tillema

Juryns motivering

Med ett rakt och kompromisslöst tilltal förenar Ella Tillema det poetiska och det aktivistiska. Hennes konstnärskap tar sig an brännande frågor om samtid och framtid. I fokus står systemet och hur vi kan mobilisera motstånd mot dess förtryckande mekanismer. Det sårbara hos människor och landskap är ett återkommande motiv i Ella Tillemas måleri. Målningarna används i installationer som omsluter betraktaren och öppnar sinnena för existentiella bråddjup. De politiskt brännande ämnena återkommer både i Tillemas textbaserade arbeten, skapade med humorn som vapen i pamflettens tillgängliga form, och i hennes musik med punken som stark klangbotten.

Om Ella Tillema

Ella Tillema är född 1983 i Stockholm. Hon är numera verksam i Malmö, där hon tog sin magisterexamen i fri konst vid Malmö Konsthögskola 2010. Ella Tillema arbetar med figurativt oljemåleri i stora format, men också med text, screentryck och musik.
www.ellatillema.se

Ella Tillema i svart skjorta och svarta jeans

”Det viktigaste för mig är att jag kan använda min konst för att berätta. Jag vill berätta om det som sker i mig när jag ser på vår samtid. När jag målar bearbetar jag min sorg över den här jävla världen och vår destruktiva civilisation. Jag behöver min konst för att kunna sätta mig själv i relation till världens tillstånd och ifrågasätta det jag ser.

Då känner jag mig mindre ensam.”

Rettigs Konstnärsstipendium 2015

Knutte Wester

Juryns motivering

Knutte Westers arbeten rymmer en empati som berör på djupet och hans tillvägagångssätt skapar en stark trovärdighet. Hans filmer och skulpturer bygger på ett långt och nära samarbete med de individer, vilkas liv och situation han gestaltar.

I sin konst visar Knutte Wester hur människan är beroende av yttre händelser och historiens krafter. Verken bidrar till en ökad förståelse för utsatta individers situationer och i sin strävan att påverka sakernas tillstånd börjar han med att med att låta sig själv förändras.

Om Knutte Wester

Konstnären Knutte Wester skildrar samhällets otillräckligheter genom att arbeta tillsammans med människor som på olika sätt drabbats av systematisk orättvisa. Ofta inleds Westers projekt med att han flyttar sin verksamhet till en plats där individer lever långt borta ifrån en medial radar, som barnhem eller flyktingförläggningar. Väl på plats bjuder han in till en öppen ateljéverksamhet där skapandeprocessen sker i tätt samarbete med de människor som verken sedan handlar om. På så vis skapas en plattform där de som sällan blir hörda får en röst; de är flyktingbarn, asylsökande eller barnhemsbarn.

Knutte Westers konstnärskap är helt färgat av deras berättelser och livsöden. Genom dem belyser han vikten av att lämna avtryck. Wester blottlägger spåren som blir kvar när en människa, frivilligt eller ofrivilligt, lämnar en plats.

Knutte Wester (född 1977) är utbildad på Konsthögskolan i Umeå och har deltagit i flera grupp- och separatutställningar, bland annat i Moskva, Johannesburg, Gdansk, Stockholm, Västerås och Linköping.

www.knuttewester.se

Knutte Wester i svart skjorta och headset