Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Öppettider:
Måndag: Stängt
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag: kl. 11:00 - 17:00
Lördag, Söndag: kl. 12:00 - 16:00
Tisdag: kl. 11:00 - 17:00

Fri entré

Smaken och kapitalet

utställning med glasmontrar textilier och möbler
Bild från utställningen Smaken och kapitalet.

Hedvig Ulfsparres tid och textilsamling

År 1904 kommer Hedvig Ulfsparre till Hofors herrgård och järnbruk i Gästrikland på inbjudan av disponent Per Eriksson. Hennes estetiska och adliga kapital möter hans ekonomiska kapital. Resultatet av deras gemensamma kulturella intressen blir Sveriges största privata textilsamling. 

Hedvig Ulfsparres samling ägs och förvaltas sedan 2005 av länsmuseet då vi tog emot den som gåva av Nordiska museet.

Sverige befinner sig i en brytningstid när Hedvig anländer. Industrins hjul snurrar allt snabbare. Med skräckblandad förtjusning iakttas en förändring, men samtidigt riktas blickarna bakåt mot livet förr, mot det trygga och lokala. Känner vi kanske samma stämning i vår tid?

Hedvig Ulfsparres roll som värdinna hos disponenten för Hofors bruk är mångfasetterad. Hon får i uppdrag att nyinreda herrgården och blir en drivande eldsjäl i flera av den tidens kulturella och sociala rörelser. Inom hemslöjdsrörelsen i synnerhet…

svartvit bild av kvinna i ljus hatt, sjal och randig dräkt
Hedvig Ulfsparre
svartvitt porträtt av Hedvig Ulfsparre med uppsatt hår och mörk blus
Hedvig Ulfsparre

I en tid då massproducerade industrivaror tränger undan det folkliga arvet möts adelsflickan Hedvig Ulfsparre och disponenten på Hofors bruk, Per Eriksson. Hedvig och Per förenas i intresset för den folkliga kulturen. Allmogens textilskatt ska räddas med hjälp av Hemslöjdsrörelsen. Hedvig blir en drivande kraft. Med inspiration av gamla mönster skapas nya textilier för att passa en ny tid. Hedvigs Ulfsparres samling av hemslöjdstextilier från 1900-talets början är Sveriges största.

 

rektangulär väv med gröna, gula och röda mönster med fransar
Skånsk åkdyna.

I och med Hedvig Ulfsparres död 1963 skingrades hennes hem. Hennes tankar på att Kungsgårdens herrgård skulle bli ett textilt centrum infriades inte. Textilsamlingen, ca. 10 000 föremål tillföll Nordiska museet men magasinerades först på Forsbacka herrgård. Delar av möblemanget tillföll Gävle Museum (nuvarande Länsmuseet Gävleborg).

 

närbild på objekt i glasmonter, korg med textil, låda med verktyg trappstege
Hedvig Ulfsparres stege och verktygslåda
utställning med glasmontrar textilier och möbler
Utställningen Smaken och Kapitalet

När Länsmuseet Gävleborg år 2005 övertog textilsamlingen som gåva från Nordiska museet kunde de tidigare förvärvade möblerna och hela textilsamlingen kopplas samman, inklusive bibliotek och arkiv. 

 

Berättelsen om Hedvig i filmformat