Gymnasium och vuxenutbildning

Hej lärare!

Vill du boka en visning till din klass?
Vi har visningar på olika teman, där vi utgår från museets utställningar och konstsamling samt tillfälliga utställningar. Visningarna kan kombineras med olika former av workshops/hantverk/prova på-aktiviteter, t ex trådslöjd eller bildövningar.

Har du speciella önskemål så kan vi skräddarsy en visning för just din klass. Kontakta då  våra pedagoger.

Boka visning här »


Pedagoger: ingela.j.linke@xlm.se och richard.schill@xlm.se

Visning: ca 45 minuter till 1 timme. Kostnadsfritt för skolor.
Visning och workshop: ca 1,5 till 2 timmar. Max 15 elever/workshop. 650 kr (+ moms).
Bokning: Alla bokningar görs via vårt bokningsformulär
Äta/fika: Har ni med er matsäck så går det bra att äta i ateljén (ca 15 platser). Är ni många så finns andra lokaler att låna. Meddela gärna detta vid bokningen så ni säkert får en plats att äta på. 
Välkommen att använda länsmuseet som klassrum
Det kan vara kreativt att byta miljö! Tänk på museet som ett extra klassrum. Låt utställningssalarna bli en arena för frågeställningar, lärande och undersökande pedagogik. Arbeta vidare med kreativt skapande i ateljén under ledning av våra pedagoger. Här kan man även klä ut sig, göra rollspel och liknande, exempelvis utifrån olika teman i våra utställningar.
Vi ordnar visningar för er förskola och upp till universitetsnivå.

Har du speciella önskemål så kan vi anpassa en visning och workshop för just din klass.  Med konsten och kulturarvet som utgångspunkt kan vi diskutera och reflektera över i stort sett vilka ämnen som helst.

Konsten är en bra utgångspunkt för den som vill diskutera värdegrundsfrågor, samhällsutveckling och fördomar. I konstsalarna visas utvalda verk ur museets samlingar svensk konst från 1600-talet och framåt. Vi kan göra övningar där klassen får träna på muntlig framställning eller kanske rentav planera in en annorlunda kemi-, fysik- eller mattelektion i utställningssalarna?

På museet finns också kulturhistoriska utställningar av olika slag.  Här kan du tillsammans med någon av våra museipedagoger utforma en lektion eller en workshop kring alla skolämnen från historia eller samhällskunskap till matematik eller svenska. Vi har haft grupper som arbetat med kemi, värdegrundsfrågor, entreprenörskap. Kontakta oss gärna för diskussion och förslag!

Ta gärna kontakt med någon av våra pedagoger innan du bokar, så ser vi tillsammans till att du och din grupp får ut så mycket som möjligt av besöket.
Upptäck museet på egen hand

Museets alla utställningar finns tillgängliga för dig och din grupp. Våra visningar går förstås att boka, men vi vill också ge er möjlighet att på egen hand bedriva undervisning i våra lokaler. 

För att lärarledda skolklasser ska få ett så bra besök som möjligt, vill vi gärna att ni föranmäler er. Vi kan samordna med andra bokningar och grupper och se till att det finns tillräckligt med material i ateljén och fika i kaféet för den som önskar. Kontakta bokning.

Du kan ladda hem lärarhandledningar inom olika teman. Du kan också ladda hem våra Key Cards med frågeställningar kring olika utställningar och konstverk. Key Cards finns också att låna i museets reception.

Du kan boka plats i Ateljén för din grupp och använda det material som finns där. 

Exempel på visningar:


Inspirationsvisning för lärare
En introduktionsvisning av museet för lärare, som kan ge en överblick av vad museet har att erbjuda och hur ni kan använda oss i undervisningen.

Makt
Vad är makt? Och vem har egentligen makt? Med utgångspunkt i vår konstsamling tittar vi på olika typer av makt och hur det sett ut i olika tider.
Kan bokas med workshop (bildövning).

Kropp och identitet
I alla tider har det funnits ideal för hur våra kroppar ”bör” se ut, hur vi ska vara osv. I visningen diskuterar vi utifrån museets konstsamling hur kroppsideal och identitet sett ut, från 1700-talet och framåt.

Lika-Olika
Vem är jag och vem bestämmer hur jag ska vara? Hur var det förr? I bilder av konst från 1700-talet till idag funderar vi över detta. Vi ser oss om i konstsamlingen.

Historiebruk och källkritik
Vad är sanning? Vad vet vi till exempel om hur det gick till på 1500-talet, när bilden i historieboken kan vara målad trehundra år senare? Om detta och mycket mer berättar museets pedagog i denna lektion.

Fråga bilden
En visning om källkritik och bildanalys med utgångspunkt från Länsmuseet Gävleborgs stora samlingar av fotografier. I visningen ingår även möjligheter att arbeta i grupp med bildanalys.

Historien händer här
Visningen ger en introduktion till de historiska skeenden som man läser om i skolan. Berättelsen tar sin utgångspunkt i Gävleborgs län. Hur har vi påverkats av den nationella historien eller hur har den nationella historien påverkats av Gävleborg.

Modernismen i konsten
Konsten under 1800- och 1900-talet. När konsten inte längre behövde likna verkligheten och konstnären blev friare.

Romantiken i konsten
Konsten under 1800- och 1900-talet. Var kom influenserna ifrån och vad var viktigt att visa?

Forntida fåfänga
Vad var snyggt under forntiden? Hur smyckade man sin kropp? Vilka likheter/skillnader finns jämfört med idag?

Konstens stilar
Vi ser på hur konstnärer arbetat och hur konsten utvecklats i olika tider. Från 1700-talets porträttkonst via landskapsmåleri, romantik, politisk konst och olika ismer till den samtida konsten.

Upptäck museet
Visningar av museibyggnaden och samtal kring vad ett museum är. Vad gör man där? Vilka jobbar på museet och varför finns det museer? Vi pratar bland annat om vad det är vi ser i museets utställningar och hur det har kommit dit. Vem bestämmer vilka saker man ska samla på? Vems historia är det vi får se? Frågor kring hur eleverna tror att vår tid, deras egen vardag, kommer att speglas på museerna. Boka visning här »