Kommande utställningar


Trädgårdskonst


Tallbo 19 maj – 10 juni 2018

Att odla sin trädgård är en konst med djupa historiska rötter. Trädgårdens dofter, färger, ljud och smaker engagerar alla sinnen. Det säger sig självt att trädgården också har blivit ett uppskattat motiv för konstnärer.

Utställningen Trädgårdskonst visar de mångskiftande uttrycken hos äldre tiders trädgårdar, från enkla grönsaksodlingar till magnifika parker där hela landskap omformats och tagits i anspråk.

I utställningen visas måleri ur Länsmuseet Gävleborgs samlingar från 1800-talets början fram till 1980-talet.


Plats: Ecke Hedbergs konstnärshem Tallbo​, Kungsgården, Järbo

Luthens fäbodar under Lervik. Okänd konstnär.

Gudrun Åhlberg – Möjliga Världar

Målningar och kollage 1948–2002

2 juni – 12 augusti 2018
Utställningen invigs lördag 2 juni kl 14 av konstintendent Kristina Lindkvist och författare Jan Linder.

Utställningen presenterar över 50 målningar och kollage från Gudrun Åhlbergs 55-åriga konstnärskap, samt en SVT-intervju från 2008. Gudrun Åhlberg hade sin bas i Stockholm. År 1948 var hon med och bildade konstnärsgruppen Imaginisterna.

Hennes visuella drömfantasier sprungna ur det undermedvetna gestaltas i målningar och kollage. För Imaginisterna var poesin ledstjärna. Motiven var lekfullt emotionella, ibland erotiska. Imaginisternas avsikt var att bildens verkliga ”jag” ska smyga sig på betraktaren och orsaka en långsam, växande, chockverkan.

Gudrun Åhlberg var den enda kvinnliga konstnären i Imaginistgruppen. De andra medlemmarna var Max Walter Svanberg, Carl Otto Hultén, Anders Österlin och Gudruns man Gösta Kriland. När hon och hennes make separerade 1950 var det hon – inte han – som uteslöts ur gruppen.

Gudrun Åhlberg föddes i Stockholm 1921 och avled där 2014. I sitt testamente anger hon som sin vilja att hennes konstnärliga kvarlåtenskap ska tillfalla Länsmuseet Gävleborg. Resten av dödsboet ska bilda Stiftelsen Gudrun Åhlbergs minnesfond att förvaltas av Konstfack till kvinnliga studenter vid institutionen Bildpedagogik/Ämneslärarprogrammet.

Boken ”Gudrun Åhlberg” av konsthistoriker Jan Linder finns till försäljning i museets butik.

Plats: Länsmuseet Gävleborg, tillfälliga utställningar entréplan​

Lars Givell


2 juni – 12 augusti 2018
Utställningen invigs lördag 2 juni kl 13.

Plats: Länsmuseet Gävleborg, tillfälliga utställningar entréplan​
id:TRANS – Från Kung Kristina till idag


1 september – 3 november 2018

Fotokonstnären Elisabeth Ohlson Wallin lyfter transpersoners liv, situation och rättigheter. Förutom bilder, videoinstallationer och intervjuer med nutida transpersoner får besökaren möta ”Kung Kristina” och andra historiska förebilder för transrörelsen. Bilderna ger en historia åt de historielösa. En historia att vara stolt över och känna gemenskap kring. id:TRANS är en utställning som vill väcka diskussioner och synliggöra.

Plats: Länsmuseet Gävleborg, tillfälliga utställningar entréplan​


Multiversum


1 december 2018 – 3 februari 2019

En mångdimensionell utställning av konstnären Åsa Langerth och tonsättaren Jens Hedman. Multiversum aktiverar syn, hörsel, känsel och rumsuppfattning. Här blandas musik, bild och tredimensionella verk som kan upplevas av alla oavsett ålder, bakgrund och eventuella funktionsvariationer. Har man till exempel nedsatt hörsel upplevs utställningen med syn och känsel. Multiversum erbjuder en utställningsupplevelse för alla sinnen.

Plats: Länsmuseet Gävleborg, tillfälliga utställningar entréplan​