Kommande utställningar

Kommande utställningar du kan besöka under sommar, höst och vinter i museibyggnaden – eller någon annanstans i vårt län. 

Rymdstationer byggda av återvunnet material och målade.

Rymden
5 februari – 1 mars 2020
Eleverna på mellanstadiet i Sörby grundsärskola har  arbetat med temat rymden.
Plats: Länsmuseet Gävleborg, Studion (länsmuseets utställningsrum för barn och unga)
Mer om utställningen Rymden
Konstnär Josefin Linskog sitter med sina konstverk i bakgrunden.

Ser du mig nu
Josefin Lindskog

29 mars – 14 juni 2020
Monumentala teckningar med etsande skärpa och textila objekt. Josefin är mottagare av Rettigs konstnärsstipendium 2019.
Plats: Länsmuseet Gävleborg
Mer om utställningen Ser du mig nu