Mer på museet

Hör och häpna – Länsmuseet Gävleborg rymmer mer än utställningar, samlingar, arkiv, butik, kafé och kulturmiljöfrågor. Vi har turen att ha en stor trädgård kring museibyggnaden och i den ordnar vi återkommande arrangemang. Under den här rubriken kan du också läsa mer om tillfälliga och aktuella evenemang som vi arbetar med tillsammans med er.

Återkommande evenemang och projekt​

Stipendier

Länsmuseet Gävleborgs barn- och ungdomsstipendium

Sista ansökningsdag är 30 juni, 2022. Stipendiet delas ut på länsmuseet lördag 3 september, 2022.
SÖK NU!