Länsmuseets publicerade rapporter

Nordanstigs kommun

Socknar: Bergsjö, Gnarp, Harmånger, Hassela, Ilsbo och Jättendal.


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2020:15
En husgrund vid östra Kölsjön i Hassela finnmark

Arkeologisk undersökning
Kölsjön 2:12
L2018:1541
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2020
Inga Blennå
med bidrag av Gunvor Gustafson
  En husgrund vid östra Kölsjön i Hassela finnmark
 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2020:07
Ny E4 genom Nordanstig
– mellan Kongberget och Gnarp

Arkeologisk utredning steg 1 och 2
Harmångers, Jättendals och Gnarps socknar
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2018 och 2019
Maria Björck, Inga Blennå och Niclas Björck
  Ny E4 genom Nordanstig
 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2020:03
Boplatser vid Skarvtjärn i Harmånger 

Arkeologisk efterundersökning
Stocka 1:10 och 4:10
RAÄ 110:1 (L1951:7035), RAÄ 146:1 (L1951:7084) och RAÄ 147:1 (L1951:6520)
Harmångers socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2020
Inga Blennå
  Boplatser vid Skarvtjärn i Harmånger 
 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:05
Tre lador vid Ersk-Mats

Antikvarisk medverkan vid renovering av tre lador
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2017
Daniel Olsson
  Tre lador vid Ersk-Mats
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:12
Busshållplatser i Bergsjö

Arkeologisk förundersökning
Bergvik 3:2, 4:1
RAÄ 24:1-4, 21:7
Bergsjö socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
  Busshållplatser i Bergsjö
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:04
Vagnslider, härbre, bastu, stall och ”Yst på gården” vid Ersk-Mats

Antikvarisk medverkan vid renovering av grundläggning, timmer- och träkonstruktioner samt omläggning av yttertak
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2016
Daniel Olsson
 Vagnslider, härbre, bastu, stall och ”Yst på gården” vid Ersk-Mats
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:13
Jättendals kyrkas ombyggnad

Antikvarisk medverkan vid ombyggnad av kyrkorum, uppförande av läktartrappa
samt installation av bergvärmeanläggning
Jättendals kyrka
Jättendals socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2009
Daniel Olsson
Jättendals kyrkas ombyggnad
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:01
Ny E4, söder om Harmånger

Arkeologisk utredning etapp 2
Vattrång 3:6, Vattrång 18:1 och Bringsta 2:1
Harmångers socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2015
Maria Björck
 Ny E4, söder om Harmånger​


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:22
Sommarladugården vid Ersk-Mats
Antikvarisk medverkan vid renovering av grund, golv och tak
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2015
Daniel Olsson
 Sommarladugården vid Ersk-Mats
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:21
Stormskador vid Ersk-Mats 

Antikvarisk medverkan vid renovering av stallets yttertak, ladugårdskomplexets port, fönster
på bostadshusen samt återuppförande av källarsvale
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2014
Daniel Olsson
  Stormskador vid Ersk-Mats
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:19
Ny E4 genom Harmånger

Sträckan Kongberget–Vimmerå
Särskild arkeologisk utredning
Harmångers socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2015
Maria Björck och Inga Blennå
  Ny E4 genom Harmånger
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:18
Vattenverket vid Ersk-Mats 

Antikvarisk medverkan vid renovering
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2010–2011
Daniel Olsson
  Vattenverket vid Ersk-Mats
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:17
Ladugårdskomplexet vid Ersk-Mats

Antikvarisk medverkan vid renovering
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2009–2010
Daniel Olsson
  Ladugårdskomplexet vid Ersk-Mats
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11
Teknikhus och mast i byn Ås 

Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning
Gnarps-Berge 3:10
RAÄ 37
Gnarps socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2015
Inga Blennå
 Teknikhus och mast i byn Ås​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:15
Arkeologin på Holm

Arkeologiska undersökningar
RAÄ 162
Harmångers socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2013
Katarina Eriksson
 Arkeologin på Holm​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:14
Ledningsdragning för jordkabel i Bergsjö

Arkeologisk förundersökning
Bergsjö-Berge 2:13
RAÄ 217:1-2
Bergsjö socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2013
Anders Altner
 Ledningsdragning för jordkabel i Bergsjö​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:24 
Bodsjöån 

Arkeologisk utredning
Kölsjön 2:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2012
Leif Andersson  
 Bodsjöån ​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:07
Bergsjö kyrka och stigport

Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering
Bergsjö kyrka
Bergsjö socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2009-2010
Daniel Olsson
 Bergsjö kyrka och stigport​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2007:03
Gran – en ö i Gnarps socken

Arkeologisk inventering
Gran 1:1
Gnarps socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2007
Inga Blennå
 Gran – en ö i Gnarps socken​