Tillgänglighet

Verksamhet för alla!


Museet är för närvarande stängt eftersom vi renoverar våra lokaler. När vi öppnar igen under 2017 kommer du här att hitta information om museets parkeringsplatser, hissar och annat som kan vara bra att veta inför ett besök hos oss. 

Lyssna på webben


På denna webbsida kan du använda funktionen "Talande webb".
Länk till information om funktionen Talande webb.

Verksamhet på andra platser i länet


Länsmuseet försöker alltid att hitta lokaler som uppfyller höga krav på tillgänglighet när vi arrangerar aktiviteter och visar utställningar i externa lokaler.

Vid arrangemang i utomhusmiljö prioriterar vi platser med hög tillgänglighet. Eftersom det finns många kulturhistoriskt intressanta platser i skog och mark, så väljer vi i enstaka fall att lägga arrangemang på platser där det inte är möjligt att uppnå full tillgänglighet för alla. Vid dessa tillfällen informerar vi detaljerat om tillgängligheten så att besökaren själv kan bedöma om ett besök är möjligt. 

Vi strävar i vår verksamhet efter att alla människor, oavsett funktionsförmåga, på lika villkor, ska kunna ta del av och medverka i våra programaktiviteter och verksamhet.

För att göra museets samlingar tillgängliga arbetar vi hela tiden för att öka mängden digitaliserat material och att göra det sökbart för alla.

För att fler ska kunna ta del av museets utställningar och arrangemang samarbetar vi med länets kommuner, andra museer och föreningar för att visa vandringsutställningar och lägga arrangemang på olika platser i länet.

Vi vill bli ännu bättre!


Har du frågor eller tips om hur vi kan göra vår verksamhet ännu mer tillgänglig? Hör gärna av dig till oss!

Kontaktperson:
Ulrika Olsson
Telefon 026-65 56 34
E-post: ulrika.olsson@xlm.se 

Kakor (cookies) på Länsmuseets webbsida

Vår webbsida använder kakor. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man väljer bort dem.

Vi använder oss av två kakor
  • Den ena kallas för sessionskaka och sparas tillfälligt under ditt besök på webbsidan.
  • Denna kaka försvinner när du stänger din webbläsare.
Den andra sortens kaka är en "övrig kaka"  och sparas ungefär ett år och används för att läsa av statistik på hemsidan så att vi ska kunna se vilka sidor som är populära. Vi använder oss inte av tredjeparts kakor.

Vill ni veta mer om kakor? Klicka här


Under perioden 2014–2017 gör Länsmuseet en rad insatser för att öka tillgängligheten. Bland annat har kafé och faktarum byggts om.