Länsmuseets publicerade rapporter

Söderhamns kommun

Socknar: Mo, Norrala, Skog, Söderala och Trönö samt Söderhamns stad.
 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2021:06
Gevärsfaktoriet i Söderhamn
Antikvarisk medverkan vid exteriör renovering
Faktoriet 1
Söderhamns stad och kommun
BM 4
Gävleborgs län 
2020
Ulrika Olsson
  Gevärsfaktoriet i Söderhamn
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2020:10
Elefanten 2

Byggnadshistorisk genomgång
Söderhamns stad och kommun
Gävleborgs län 
2020
Ulrika Olsson
  Elefanten 2
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2019:15
Förrådsbyggnad vid Pantern 6

Antikvarisk medverkan vid återuppförande av förråd
Odd Fellow
Pantern 6
Söderhamns stad och kommun
BM 71
Gävleborgs län
2019
Ulrika Olsson
  Förrådsbyggnad vid Pantern 6
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2019:06
Söderhamns rådhus

Antikvarisk medverkan, åtgärder på balkong, mur, puts och plåt
Rådhuset 1
Söderhamns stad och kommun
Gävleborgs län
2018
Ulrika Olsson
  Söderhamns rådhus
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2019:05
Söderhamns station

Antikvarisk medverkan vid mur- och putsarbeten
Öster 3:3
Söderhamns stad och kommun
Gävleborgs län
2018
Ulrika Olsson
  Söderhamns station
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2019:02
Pantern 6

Antikvarisk medverkan vid omläggning av södra takfallen
Pantern 6
Söderhamns stad och kommun
Gävleborgs län
2018
Ulrika Olsson
  Pantern 6
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:09
Kabeldragning i Norrala

Arkeologisk undersökning
Ale 1:23, Fors 1:3
RAÄ 4:1-3 och 31:1
Norrala socken
Söderhamns kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
 Kabeldragning i Norrala
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:08
Boplats Solberg i Norrala

Arkeologisk efterundersökning
Åkre 1:4
RAÄ 182
Norrala socken
Söderhamns kommun
Hälsingland
2017
Inga Blennå
 Boplats Solberg i Norrala
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:09
Inventering i Skogs socken

Skogs socken
Söderhamns kommun
Hälsingland
2015
Bo Ulfhielm
Maria Björck
 Inventering i Skogs socken
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:25
Prästgrundets kapell

Antikvarisk medverkan vid renovering av klockstapel och fasad samt ommålning
Skärgården 2:146
Söderhamns stad
Söderhamns kommun
Gävleborgs län
2015
Daniel Olsson
Slutrapport
Lst. Dnr: 434-972-15
 Prästgrundets kapell​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:08
Medeltid vid Vågbro kyrka

Arkeologiska förundersökningar
inför ny gång- och cykelväg mellan Vågbro och Borg
Borg 1:10, 1:35, 1:45, 5:3, 5:5, Haga 2:29, Vågbro 3:1, 13:1
RAÄ 47, 88, 149, 155
Norrala socken
Söderhamns kommun
Hälsingland
2014
Inga Blennå
 Medeltid vid Vågbro kyrka​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:22 
Vindkraftparken Ljusne/Vallvik 

Arkeologisk utredning
Sörljusne 1:1
Söderala socken
Söderhamns kommun
Hälsingland
2012
Maria Björck  
 Vindkraftparken Ljusne/Vallvik ​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:17
Vindkraft Ödmården 

Arkeologisk förstudie
Skog och Söderala socknar
Söderhamns kommun
Hälsingland
2012
Bo Ulfhielm 
 Vindkraft Ödmården ​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:15
Söderhamns sjukhus 

Dokumentation inför rivning
Söderhamns sjukhusområde
Söderhamn
Hälsingland
2012
Ulrika Olsson 
 Söderhamns sjukhus ​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2006:05
Fem sågverk i Sandarne

En förstudie kring kulturmiljön i Källskär, Sandvik, Lervik, Långrör och Åsbacka
Sandarne
Söderhamns stad
Söderhamns kommun
Hälsingland
2006
Johannes Kruusi, Bo Ulfhielm
 Fem sågverk i Sandarne​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:08
Skogs kyrka

Antikvarisk kontroll vid exteriöra åtgärder
Skogs socken
Hälsingland
2002–2003
Lena Boox
 Skogs kyrka​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:01
Måndagsbäcken – En neolitisk boplats

Arkeologisk undersökning
RAÄ 177
Norrala socken
Hälsingland
1996, Bo Ulfhielm
 Måndagsbäcken – En neolitisk boplats