Länsmuseets publicerade rapporter

Sandvikens kommun

Socknar: Järbo, Ovansjö, Sandviken, Årsunda och Österfärnebo.

 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2021:04
Spår efter kolning och fäbodlämningar

Arkeologisk undersökning
L1948:5220, L2019:1696; L2019:1703 och L2019:1705
Tuna 3:1, 3:4 och 3:5
Sandvikens stad och kommun
Gävleborgs län
2019
Anders Altner
  Spår efter kolning och fäbodlämningar
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2020:20
Inför ny detaljplan inom Södra Tuna, Sandviken

Arkeologisk utredning
Del av Tuna 3:1
Sandvikens stad och kommun
Gävleborgs län
2020
Anders Altner
  Inför ny detaljplan inom Södra Tuna, Sandviken
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2019:07
Utredning inom Tuna 3:1

Frivillig utredning
Tuna 3:1
Sandvikens stad och kommun
Gävleborgs län
2019
Frida Löjdström
  Utredning inom Tuna 3:1
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:23
Kolning vid Vännmuren i Årsunda

Arkeologisk undersökning
RAÄ 1238, 1239 & 1242
Årsunda socken
Sandvikens kommun
Gästrikland
2018
Frida Löjdström
  Kolning vid Vännmuren i Årsunda
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:12
Kulturhistorisk förstudie kring Färnebofjärden

Inventeringar inför fiskevårdsåtgärder
Österfärnebo och Nora Socknar
Sandviken och Heby Kommuner
Gästrikland och Uppland
2017
Bo Ulfhielm
  Kulturhistorisk förstudie kring Färnebofjärden
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:06
Schaktningsövervakning i Gysinge Bruksmiljö

Arkeologisk undersökning
RAÄ 82:1
Österfärnebo socken
Sandvikens Kommun
Gästrikland
2015
Bo Ulfhielm
 Schaktningsövervakning i Gysinge Bruksmiljö
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:12
Dateringar av slagg i Kungsberg

Provtagning och 14C-analyser
RAÄ 8, 141 och 161
Kungsberg S, 49:1 och 57:1
Järbo socken
Sandvikens kommun
Gästrikland
2013
Katarina Eriksson
 Dateringar av slagg i Kungsberg​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:04
Kungsberget

Arkeologisk utredning
Järbo socken
Sandvikens kommun
Gästrikland
2011
Maria Björck
 Kungsberget​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2008:06
Tallbo trädgård

Inventering och skötselplan
2008
Ann Nilsén
 Tallbo trädgård​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2008:04
Nytt villaområde i Lönnbacken

Arkeologisk utredning
Sätra 5:229
Ovansjö socken
Gästrikland
2007
Katarina Eriksson
 Nytt villaområde i Lönnbacken​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2006:06
Hillstavallen

Arkeologisk undersökning
Hillsta 1:4
Ovansjö socken
Sandvikens kommun
Gästrikland
2002
Sara Bodin, Katarina Liases, Bo Ulfhielm
 Hillstavallen​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:10
Gamla kyrkogården i Sandviken

Kulturhistorisk inventering
Gamla kyrkogården
Sandvikens stad och kommun
Gästrikland
2002–2004
Daniel Olsson
Klara Wirdby
 Gamla kyrkogården i Sandviken​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:09
Nygårds i Bro

Kulturhistorisk utredning – antikvarisk kontroll vid renovering och förslag till skydd avseende underhåll och vård
Bro 3:7
Ovansjö socken
Sandvikens kommun
Gästrikland
1995–2005
Lena Boox
 Nygårds i Bro​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:10
Högbo kyrkogård

Kulturhistorisk inventering
Högbo kyrkogård
Sandvikens stad och kommun
Gästrikland
2002–2004
Anneli Borg
Anna-Karin Martinsson, Klara Wirdby
 Högbo kyrkogård​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:09
Södra kyrkogården i Sandviken

Kulturhistorisk inventering
Södra kyrkogården
Sandvikens stad
Gästrikland
2002–2004
Erika Englund, Klara Wirdby
 Södra kyrkogården i Sandviken​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:04
Nordiska museets textilsamling i Högbo

En utredning om framtida ansvar och utveckling i länsmuseets regi
Förutsättningar och möjligheter för en nationell textil verksamhet vid Länsmuseet Gävleborg
Länsmuseet Gävleborg
2004
Ann-Marie Björk
 Nordiska museets textilsamling i Högbo​