Länsmuseets publicerade rapporter

Ljusdals kommun

Socknar: Färila, Järvsö, Ljusdal, Los och Ramsjö samt Orsa Finnmark.
 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2020:08
Lappatäkten – ett sockenlappboställe i Järvsö

Arkeologisk undersökning
RAÄ 1109
Järvsö socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2018 och 2019
Maria Björck och Inga Blennå med bidrag av Ewa Ljungdahl
  Lappatäkten – ett sockenlappboställe i Järvsö
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:31
Godtemplarhuset i Kallmyr

Kulturhistorisk utredning angående fråga väckt om byggnadsminnesförklaring
Godtemplarhuset
Kallmyr 8:1 och 8:3
Ljusdals socken
Ljusdals kommun
Gävleborgs län
2018
Daniel Olsson
  Godtemplarhuset i Kallmyr
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:27
Ljusdals kyrkas läktarorglar

Antikvarisk medverkan vid restaurering av läktarorglar och ombyggnad av läktare
Ljusdals kyrka
Ljusdals socken
Ljusdals kommun
Gävleborgs län
2014–2018
Daniel Olsson
  Ljusdals kyrkas läktarorglar
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:25
Kölvallens vindkraftpark 2018

Arkeologisk utredning
Färila och Los socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2018
Bo Ulfhielm
  Kölvallens vindkraftpark 2018
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:11
Sankt Olofs kapell i Ljusdal

Antikvarisk medverkan vid tillbyggnad av tillgänglighetsanpassad entré med kapprum och
toalett samt lastningsrum för bårbil
Ljusdals kyrka
Ljusdals socken
Ljusdals kommun
Gävleborgs län
2014–2016
Daniel Olsson
 Sankt Olofs kapell i Ljusdal
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:07
Järnvägshotellet i Ljusdal

Antikvarisk medverkan vid restaurering av vägg- och takmålningar
samt dokumentation av ombyggnad och renovering
Kläppa 25:4
Ljusdals socken
Ljusdals kommun
Gävleborgs län
2014–2016
Daniel Olsson
Järnvägshotellet i Ljusdal
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:19
Nor i Järvsö

Arkeologisk undersökning
Nor 4:10
RAÄ 292:1
Järvsö socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2016
Inga Blennå
Nor i Järvsö
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:12
Förhistorisk kolning i Färila

Arkeologisk utredning och undersökning
Yg 2:43, 3:30, 3:36, 4:10, 4:19, 27:1, Ygsbo S:6,
Storbyn 3:11, 4:10, 4:42, 4:43, 4:46, 8:19, 9:32, 9:35, 15:18, 15:19, 18:1, 53:11
RAÄ 15, 35, 55
Färila socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2015
Anders Altner
Förhistorisk kolning i Färila
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:07
Ljusdals kyrkas nya ramp och trappa

Antikvarisk medverkan vid ombyggnad av trappa och uppförande av ramp vid huvudentrén
Ljusdals kyrka
Ljusdals socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2010–2011
Daniel Olsson
Slutrapport
Lst. Dnr: 433-9300-07
Ärendet avser: Tillstånd enl. KML
 Ljusdals kyrkas nya ramp och trappa​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:04
Ladugården vid Bommars i Letsbo

Antikvarisk medverkan vid förstärkning och lagning av grund samt renovering av träkonstruktioner
Bommars
Letsbo 2:10
Ljusdals socken
Ljusdals kommun
Gävleborgs län
2009
Daniel Olsson
 Antikvarisk medverkan vid förstärkning och lagning av grund samt renovering av träkonstruktioner​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:23
Från Skarpån till Bräntan
Arkeologisk utredning
Ygsbo S:6, Skarpå 1:1, 2:1, Yg 9:3, 9:4, Borr 2:4, 2:14, 3:3, 3:11, 5:50, 5:51, 7:1,
Ljusdals-Vik 3:10, 3:11, 3:12, 3:13, 3:14, 3:19, 3:20 och 3:21
Färila och Ljusdals socknar
Ljusdals kommun
Hälsingland
2015
Inga Blennå
  Från Skarpån till Bräntan
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:10
Renovering av Los kyrkas torn

Antikvarisk medverkan i samband med renovering av torn och torntak
Los kyrka
Los socken med Orsa finnmark
Ljusdals kommun
Hälsingland
2013
Daniel Olsson
Lst. Dnr: 433-6338-11
Ärendet avser: Tillstånd enl. KML
  Renovering av Los kyrkas torn
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:07
Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö 

Översiktlig bebyggelseinventering som underlag till ny fördjupad översiktsplan
Järvsö socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2013
Daniel Olsson
 Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:02
Kårböle skans 

Arkeologisk forskningsundersökning
Etapp 1 och 2
RAÄ 68:1
Kårböle samfällighet
Färila socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2013
Anders Altner, Inga Blennå, Katarina Eriksson, Stellan Fagrell
 Kårböle skans
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:23
Kraftledning mellan Laforsen och Högkölen

Särskild utredning, steg 1
Färila socken
Ljusdal kommun
Hälsingland
2014
Maria Björck med bidrag av Katarina Eriksson
 Kraftledning mellan Laforsen och Högkölen​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:04
Oppigårds på DegerkölsvallenAntikvarisk medverkan vid renovering av bod med källarsvale

Svedja 5:6
Färila socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2010–2011
Daniel Olsson
 Oppigårds på DegerkölsvallenAntikvarisk medverkan vid renovering av bod med källarsvale​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:23 
Svartvallsberget vindkraft 

Särskild utredning
Järvsö-Boda 27:1, Järvsö-Ede 1:16, 4:26, 18:1, 21:1, Sjövästra 3:11, Väster-Skästra S:5
Järvsö socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2012
Inga Blennå  
 Svartvallsberget vindkraft 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:06
Gammelhärbret vid Bjus i Ygsbo

Antikvarisk medverkan i samband med renovering
Bjus
Ygsbo 8:1
Färila socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2009-2010
Daniel Olsson
 Gammelhärbret vid Bjus i Ygsbo​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:14
Från Nybo till Sidskogen

Särskild utredning av väg 682
Järvsö socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2011
Inga Blennå
 Från Nybo till Sidskogen​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:12
Kölvallen vindkraftpark

Arkeologisk utredning
Färila, Los samt Ängersjö socken
Ljusdals och Härjedalens kommuner
Hälsingland
2011
Bo Ulfhielm
 Kölvallen vindkraftpark​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2010:02
Jakten på de kringbyggda gårdarnas ursprung

Arkeologisk undersökning
Järvsö socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2010
Inga Blennå och Katarina Eriksson
 Jakten på de kringbyggda gårdarnas ursprung​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2008:01
Hamra nationalpark

En fältinventering och en inventering av arkivmaterial
Los socken
Ljusdals kommun
Dalarna
2007
Maria Björck, med bidrag av Anders Assis
 Hamra nationalpark​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2006:02
Simmes

Antikvarisk kontroll vid revetering med lerbruk
Storbyn 1:20
Färila socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
1999–2004
Elsa Röing
 Simmes​